Hur kan vi hjälpa till?

Varför de flesta ledarprogram inte ger någon effekt – och vad du kan göra åt det

av Charlotta Wikström

2017-06-19

Kanske tänker du på att genomföra ett ledarprogram i höst för att utveckla ledarskapet och öka genomförandekraften i organisationen? Bra idé. Men här kommer några varningens ord på vägen.

Företag lägger ner enorma summor på ledarutveckling. Men bara 1 av 4 seniora chefer anser att ledarprogram ger önskad effekt. Forskningen visar också att ROI – Return on Investment – ofta är riktigt dålig och att investeringar i ledarprogram sällan leder till ökad prestationsförmåga. Deltagarna går istället snabbt tillbaka till sina invanda arbetssätt och beteenden.

Vad är det då som går fel?

  1. En övergripande och engagerande strategi saknas. Deltagarna får inget sammanhang, kontext, att relatera ledarträningen till.
  2. Man är inte klar över vad man vill uppnå med ledarträningen. Man har inte definierat de mest framgångrika ledarabeteenden som behöver utvecklas och förstärkas för att få en bättre genomförandekraft i organisationen. För kom ihåg; det är inte visionen, strategierna eller företagskulturen i sig som skapar resultat utan det är rätt beteenden som skapar resultat. Beteenden som att samarbeta bättre, göra rätt prioriteringar, delegera mer och fatta bättre beslut.
  3. Det saknas förutsättningar för att praktisera nya erfarenheter och insikter. När deltagarna kommer tillbaka till den egna organisationen möter de oförberedda chefer, konflikter mellan enheter, silotänk och motstånd mot förändring. Allt är snart som vanligt igen.

Slutsatsen är alltså att en satsning på ett ledarträningsprogram inte fungerar som förändringsstrategi om de rätta förutsättningarna saknas.

Har ditt företag de rätta förutsättningarna? Vet du vilka era viktigaste ledarbeteenden är för att skapa ökad genomförandekraft och driva förändring?

Vi hjälper er gärna att ta reda på det. Låt oss också berätta mer om STAR Leadership Program som skapar verklig skillnad.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Trevlig sommar!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest