Hur kan vi hjälpa till?
Hälsosamt ledarskap

Ny ledarskapsmodul med fokus på hälsosamt ledarskap

av Maria Orling

2017-04-18

Ledarskap idag är något helt annat än för bara 10 år sedan. Ett modernt ledarskap handlar om anpassning efter organisation, situation och människa. En förståelse för varje unik medarbetares situation är ledarens uppgift och fokus ligger på att försöka underlätta för individen och teamet för att de ska kunna göra sitt jobb. En modern ledare måste ha öppet sinne för nya idéer och kunna anpassa sig efter främmande situationer.

Förr handlade ledarskap om att ha kunskaps- och informations övertag, skapa effektivitet och struktur, kontrollera och följa upp. Modernt ledarskap kräver helt andra kompetenser såsom att identifiera och utveckla talanger, främja innovation, coacha medarbetare, kommunicera en tydlig vision. Det vi förr lite föraktfullt kallade ’mjuka värden’ är nu de viktigaste kompetenserna hos en ledare.

Att vara ledare idag handlar nästan uteslutande om att interagera med människor. I varje given stund behöver du som ledare vara fokuserad och närvarande för att kunna möta medarbetare och förstå deras unika situation och behov. Att vara fokuserad och närvarande är utmanande när kalendern svämmar över av möten, all administration läggs ut på cheferna i ivern att kostnadsbespara och livet runt omkring med barn, familj och aktiviteter snurrar snabbare och snabbare.

Hur gör man då för att kunna vara fokuserad och närvarande i varje given situation? Det är vad vi kallar Hälsosamt Ledarskap.

Hälsosamt Ledarskap syftar till att ge dig fördjupad kunskap om dig själv och vad du behöver för att kunna vara fokuserad och närvarande i ditt ledarskap. Du får lära dig tekniker för att återta kontrollen genom ökad självkännedom, andningsövningar och fysiska övningar.

Hälsosamt ledarskap handlar om 8 kompetenser för hållbar hälsa:

  • Fysik – fysisk styrka och funktion ger balans
  • Andning – ta kontroll över ditt beteende och hantera stressiga situationer
  • Mindset – mental styrka ger perspektiv och kraft
  • Mindfulness – fokus, att vara här och nu
  • Avslappning – återhämtning för ökad koncentration
  • Ro & Tillit – förstå vad du behöver för din hälsa
  • Förhållningssätt till sig själv – du är den viktigaste personen
  • Förhållningssätt till andra – vad är mitt ansvar och vad är andras ansvar?

Om du och din organisation vill ha ett Hälsosamt Ledarskap eller bara vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa ett mer närvarande och fokuserat ledarskap, kontakta då maria.orling@stardustconsulting.se

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest