Mitt-i-karriären kris? Då rekommenderas en mentor

Lästid cirka 3 minuter

Det kan låta konstigt men forskning visar att det är chefer mitt i karriären som har störst behov av stöd. Inte de som är i början. Den största utmaningen handlar om förmågan att fatta bra beslut. En studie av 500 universitetsutbildade chefer mitt i karriären visade att mindre än 50 % av de beslut som de fattat hade varit bra beslut (Laurence Minsky , Associate Professor, Columbia College Chicago och Julia Tang Peters, leadership advisor). Omvänt handlade det om 50 % dåliga eller felaktiga beslut. Vän av ordningen förstår att detta kan få katastrofala följder för både den egna karriären och företaget eller organisationen.

Studien visade att det var precis vid den tidpunkt i karriären när cheferna fått tillräckligt med makt och inflytande för att kunna påverka och utveckla både sig själva och verksamheten som de körde fast i det operativa dagliga jobbet- De körde fast i sin komfortzon utan initiativ- och beslutsförmåga att staka ut ny riktning för såväl den egna karriären som för verksamheten.

Vad är det egentligen som händer mitt i karriären?  I takt med ökad erfarenhet och kunskap blir omvärlden samtidigt mer VOKA (volatil, osäker, komplex och ambivalent). Kraven ökar ofta exponentiellt. Chefen mäts inte längre enbart på operativa resultat utan bedöms och utvärderas på flera mer komplexa och sammansatta parametrar som främst handlar om hur man skapar värde och driver förändring. Och det innebär ofta att man måste fatta många beslut. Spelplanen förändras rejält mitt i karriären. Vissa individer kan hantera den ökade komplexiteten och gå vidare medan många fastnar i gamla strukturer, spelar säkra kort och undviker att i skarpt läge fatta viktiga strategiska beslut. De överskattar riskerna med att förändra och underskattar riskerna med att fatta icke-beslut. Följden blir ofta att de stannar i karriären och känner sig överarbetade och undervärderade.

En förklaring som forskarna i studien framför är att det ökade ansvaret för familj och sociala relationer är som störst mitt i karriären. Många har nått en nivå där man är nöjd och man vill inte ta risken att förlora det man har. Men vem vill ha nöjda chefer? Hemsk tanke! Vi vill ju ha ENGAGERADE chefer och medarbetare, eller hur? 

Det är för enkelt att säga att alla dessa chefer är underpresterare. Vanligtvis har de varit lojala och hårt arbetande i många år och varit viktiga för verksamheten och levererat resultat.  Men i takt med att de nu undviker att fatta medvetna beslut om nya lösningar och förslag kommer de inte längre ifråga för nya tjänster eller befordringar.

Och nu infinner sig frågan, vad kan man göra för dessa chefer?

Efter att ha varit mentor för många av de som beskrivs i studien vet jag av egen erfarenhet att en bra mentor gör stor skillnad- Vi talar alltid om förmågan att styra sin tid, att prioritera rätt och att kunna delegera. Det kan låta enkelt men det är svårt att ändra invanda och kontraproduktiva beteenden. 

Så om du är mitt i karriären och känner att du börjar stagnera, ställ dig följande 5 frågor:

  1. Använder du din tid till att huvudsakligen lösa dagliga operativa problem och är slav under ”to-do-listan” utan att reflektera över om dina insatser och beslut verkligen skapar utveckling?
  2. Har du en kritisk inställning till förändring generellt sett? Tycker du att det är bra som det är?
  3. Undviker eller förhalar du beslut som innebär att du måste arbeta mer eller ta högre risk än vad du känner dig bekväm med?
  4. Tar du hjälp för att bättre förstå skillnaden mellan att managera och leda?
  5. Har du för dig själv formulerat vilken typ av ledare du är och vilken ledare du vill vara?

Om du svarar ja på någon av de 3 första frågorna eller nej på de 2 sista är det nog dags att ta befälet över din egen situation. 

Du gör ju faktiskt inte ditt jobb om du är för upptagen för att hinna tänka på framtiden.

Låt dig inspireras av min bok Vinnande Mentorskap där du kan läsa om hur man planerar ett bra mentorupplägg och få många praktiska tips. 

Är du intresserad av en professionell mentor kan du kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan lägga upp ett skräddarsytt program för just dig. 

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”