Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Kommunikation – 6 tips för dig som ledare

Lästid cirka 3 minuter
Missa inte!

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Idag vet nästan alla hur viktigt det är att kommunicera. Som ledare är kommunikation ett av dina allra viktigaste redskap. Det är en förutsättning för att kunna leda, involvera, utveckla, inspirera och motivera – allt det som ledarskap handlar om.

Kanske har du ändå känt att det ibland finns något som håller dig tillbaka och att du inte är den kommunikativa ledartyp som du lärt dig att du ska vara och som du vill vara? Det kan handla om att du glömmer (vi har ju pratat massor om det här!). Det kan handla om ditt kontrollbehov (är det här verkligen tillräckligt bra för att skickas ut?). Det kan handla om din oro för vad vissa av mottagarna kan komma att säga (Väcker inte det bara en massa oro och frågor?). I värsta fall kanske du tänker – folk kan väl ta reda på något själva, eller?! Nej, det kan du inte utgå ifrån eftersom det är i ditt intresse att kommunikationen sker.

Här kommer sex tips som gör dig till en bättre kommunikatör:

  • Inse att kommunikation och dialog är en av de viktigaste delarna i ditt ledarskap. Det är en viktig del av ditt arbete och inte något som ”stjäl tid” från andra viktiga saker.
  • Bjud alltid in till dialog och tag dig tiden för det. Det gäller särskilt vid muntliga presentationer. För större möten är det kraftfullt att använda moderna verktyg (t.ex. Interactive Meeting) som gör dialog möjlig och kraftfull.
  • Kommunicera ofta och sätt upp rutiner för hur kommunikationen sker. Då blir varje tillfälle en mindre belastning.
  • Tag hjälp av din omgivning. Skicka eller publicera aldrig något som inte har lästs av någon annan. Var öppen för den återkoppling du får.
  • Tag ännu mer hjälp. Många chefer och projektledare använder sig av spökskrivare för skriven text, tal och presentationer. Ansvaret är ditt och du behöver bidra till innehållet, men en talskrivare kan vässa din kommunikation och lyfta fram ditt budskap.
  • Rätt avsändare. Det som sägs och hur det sägs är viktigt, Men glöm inte bort att värdera vem som säger det. Rätt avsändare är en grundläggande komponent för att få mottagarnas uppmärksamhet. Kanske ska du be någon annan chef, en projektledare eller t.o.m. en kund att vara avsändare?
  • (Bonuspunkt). Planera dina framträdanden. Väldigt många chefer litar till sin erfarenhet och gör presentationer på rutin. Det blir sällan bra. Budskapet går förlorat och det är slöseri med både din och deltagarnas tid.

Jag tror att alla kan förbättra sin kommunikation och framförallt bli bättre på att få den att hända. Släpp lös den kommunikativa delen av ditt ledarskap!

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”