Hur kan vi hjälpa till?

Kommunikation – 6 tips för dig som ledare

av Henrik Martin

2015-02-05

Idag vet nästan alla hur viktigt det är att kommunicera. Som ledare är kommunikation ett av dina allra viktigaste redskap. Det är en förutsättning för att kunna leda, involvera, utveckla, inspirera och motivera – allt det som ledarskap handlar om.

Kanske har du ändå känt att det ibland finns något som håller dig tillbaka och att du inte är den kommunikativa ledartyp som du lärt dig att du ska vara och som du vill vara? Det kan handla om att du glömmer (vi har ju pratat massor om det här!). Det kan handla om ditt kontrollbehov (är det här verkligen tillräckligt bra för att skickas ut?). Det kan handla om din oro för vad vissa av mottagarna kan komma att säga (Väcker inte det bara en massa oro och frågor?). I värsta fall kanske du tänker – folk kan väl ta reda på något själva, eller?! Nej, det kan du inte utgå ifrån eftersom det är i ditt intresse att kommunikationen sker.

Här kommer sex tips som gör dig till en bättre kommunikatör:

  • Inse att kommunikation och dialog är en av de viktigaste delarna i ditt ledarskap. Det är en viktig del av ditt arbete och inte något som ”stjäl tid” från andra viktiga saker.
  • Bjud alltid in till dialog och tag dig tiden för det. Det gäller särskilt vid muntliga presentationer. För större möten är det kraftfullt att använda moderna verktyg (t.ex. Interactive Meeting) som gör dialog möjlig och kraftfull.
  • Kommunicera ofta och sätt upp rutiner för hur kommunikationen sker. Då blir varje tillfälle en mindre belastning.
  • Tag hjälp av din omgivning. Skicka eller publicera aldrig något som inte har lästs av någon annan. Var öppen för den återkoppling du får.
  • Tag ännu mer hjälp. Många chefer och projektledare använder sig av spökskrivare för skriven text, tal och presentationer. Ansvaret är ditt och du behöver bidra till innehållet, men en talskrivare kan vässa din kommunikation och lyfta fram ditt budskap.
  • Rätt avsändare. Det som sägs och hur det sägs är viktigt, Men glöm inte bort att värdera vem som säger det. Rätt avsändare är en grundläggande komponent för att få mottagarnas uppmärksamhet. Kanske ska du be någon annan chef, en projektledare eller t.o.m. en kund att vara avsändare?
  • (Bonuspunkt). Planera dina framträdanden. Väldigt många chefer litar till sin erfarenhet och gör presentationer på rutin. Det blir sällan bra. Budskapet går förlorat och det är slöseri med både din och deltagarnas tid.

Jag tror att alla kan förbättra sin kommunikation och framförallt bli bättre på att få den att hända. Släpp lös den kommunikativa delen av ditt ledarskap!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest