Hur kan vi hjälpa till?
frisk arbetsplats

Hur skapas en frisk arbetsplats?

av Sofie König

2016-02-02

I söndags var jag på en spännande föreläsning i ACT. ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy. Förutom att ACT är en terapiform som används vid terapeutisk behandling används även ACT inom arbetslivet för att utveckla friska arbetsplatser och förebygga stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang.

I korthet handlar ACT om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är riktigt viktigt i livet.
Det talas ju sällan om vad som kännetecknar en frisk arbetsplats, oftast har det forskats på det som ställer till problemen. 2012 gjorde dock arbetsmiljöverket en genomgång av 19 0000 vetenskapliga publicerade artiklar och hittade 13 faktorer som återkom och som verkar vara indikatorer för en frisk arbetsplats. Med en frisk arbetsplats menar man en arbetsmiljö som är bra både för individen och verksamheten. Nedan är de 13 faktorerna som återkom, vilka även ryms även inom det vi kallar ett holistiskt Talent Management:

 1. Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare
 2. Utvecklad kommunikation
 3. Samarbete/teamarbete
 4. Positivt socialt klimat
 5. Medinflytande/delaktighet
 6. Självständighet/empowerment
 7. Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål
 8. Erkännande för det jag gör
 9. Att utvecklas och växa i arbetet
 10. Lagom tempo och arbetsbelastning
 11. Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet
 12. Bra fysisk arbetsmiljö
 13. Bra relationer till kunder och intressenter

Ser du något som kan förbättras på din arbetsplats?

Det här är ett inlägg från februari 2016 som vi anser är värt att påminna om i dessa tider. Varför inte göra en checklista av det och börja göra det du kan redan idag? Vi finns här oavsett om det gäller mer komplexa och långsiktiga förändringar eller snabba och effektiva lösningar. Vi kan redan inom några dagar ha en av våra erfarna HR-specialister hos er för avlastning.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest