Urban Rhodin har 30 års erfarenhet från Talent Management och HR-direktörsroller i olika branscher och företag med internationella inriktningar, samt som konsult, egenföretagare och coach.

Urbans gedigna erfarenhet sträcker sig över både strategiskt och operativt arbete inom HR, där han har en stark dedikation till förändrings- och utvecklingsarbete, samt effektivisering och optimering av organisationer, team och individer. Han jobbar mycket med företagskultur, medarbetarutveckling och ledarutveckling och, som en ICF-certifierad coach, utnyttjar han fullt ut sin passion för att frigöra och utveckla individers potential.

Urban började sin karriär inom HR hos norska Kvaerner-koncernen, för att sedan fortsätta hos Stora-koncernen, Stora Enso och amerikanska Stoneridge Inc., där han bl.a. haft roller som HR-chef, VP HR och SVP HR. Med mer än 20 års egen erfarenhet från olika ledarroller och ledningsgrupper i globala sammanhang, har Urban byggt upp en stor förståelse och erfarenhet kring interkulturella frågor. I sina olika HR-roller har Urban även implementerat många omstrukturerings- och transformationsprogram och arbetat med strategiska investeringsprojekt, förvärv, sammanslagningar och avyttringar.

Urban har sina akademiska rötter som examinerad personalvetare från Karlstad/Örebro universitet.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.