Tim Palmelius Kolga besitter över 15 års erfarenhet av att stärka genomförandekraften i olika organisationer. Hans expertis ligger inom områdena strategiaktivering, ledarskapsutveckling och teamutveckling.

Tim har tidigare varit HR-direktör, CTO och regionchef på börsnoterade Ework Group. Han har även mångårig erfarenhet i rollen som organisationsutvecklingskonsult med uppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. Tim kompletterar sitt arbete med verksamhetsutvecklande insatser genom att även ta på sig uppdrag inom konflikthantering och personbedömningar för urvalsprocesser.

Tim är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm där han har en Master i Business Administration (MBA). Han är dessutom legitimerad psykolog.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.