Elinor Skogsfors har 25+ års erfarenhet av att leda operativt och strategiskt HR-arbete i internationella verksamheter på olika nivåer. Hon är examinerad Förvaltningssocionom från Stockholms Universitet.

Hennes bakgrund innefattar EVP Global HR på Tele2, Nordisk HR-direktör på Pfizer samt flera HR-chefstjänster på Ericsson i Sverige; och som processutvecklare av Ericssons globala ledarförsörjningsprogram i London. Sedan 6 år tillbaka arbetar hon som HR Advisor och konsult främst med inriktning på företagskultur och ledarutveckling men även HR interimsuppdrag.

Elinor har gedigen erfarenhet av att leda och genomföra organisations- och verksamhetsförändringar, inte minst stora HR-transformationer. I detta arbete har hon fördjupat sig i den utveckling av ledarskap och kultur som behövs för att gå hand i hand med digitaliseringen och förbättra chefers och medarbetares arbete och vardag; samtidigt som verksamhetsprocesserna förenklas och effektiviseras.

Hon är styrelseordförande i Liljemark Consulting AB, ett växande miljökonsultföretag.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.