Anneli är utbildad beteendevetare med inriktning mot IT.

Hon har främst arbetat med ledarutveckling, HR och Talent Management på bland annat ett av Sveriges ledande IT- och managementkonsultbolag Netlight Consulting samt på internationella marknadsledare inom it, telekom och retail.

Anneli har bred och djup erfarenhet av organisationsutveckling och talent management såsom kompetensförsörjning, kompetensstrategier, företagskultur, agil HR, och förändringsledning. Hon har under flera år arbetat med coachning av team och individer.

Anneli leder och jobbar målorienterat med både Talent Management- och HR kopplat till verksamheters affärsmål.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.