Hur kan vi hjälpa till?

Vi stöttar dig under covid-19

Vi är just nu i en extraordinär global situation. Av den anledningen har vi satt ihop de tjänster och erfarenheter som vi tror kan göra bäst nytta för din organisation, din ledningsgrupp samt dina team och medarbetare under det rådande läget.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Organisationsanpassning & kompetensplanering (nedskärningar och varsel, både strategiskt och legalt)
  • Interim HR-konsult med kort varsel – för extra stöd i HR-relaterade frågor
  • Ställa om konferenser, workshops, ledningsmöten till effektiva virtuella sammankomster
  • Hålla engagemang uppe bland team/medarbetare på distans
  • Ledarstöd och mentorskap
  • Struktur, facilitering och utförande av konstruktiv reflektion för din ledningsgrupp eller team.
    Vilka är våra lärdomar, nya styrkor och hur tar vi med oss dem in i det nya normala? Hur lämnar vi ältande och blickar framåt med engagemang? Konstruktiv reflektion är oerhört viktigt för att se och förstå och fokusera framåt i den önskade riktningen istället för att fastna i oro och osäkerhet.

Agera snabbt genom people task force – 4 tips

Covid-19 är ett dystert exempel på den VOKA-värld (Volatil, Osäker, Komplex, Ambivalent) vi lever i. Allt ställs på sin spets.

Våra organisationer ställs inför beslut kring en osäker framtid där vi i många fall saknar nödvändig kompetens och erfarenhet. Vi saknar också den tid som krävs för att bygga upp kompetens och verkställa besluten.

People task force-metodiken går ut på att snabbt kunna agera och genomföra åtgärder – vi bjuder på 4 tips för att konstruera en task force.

Kundcase

Redo att se hur Stardust Consulting kan ta er Talent Management till nästa nivå? Hör av dig!

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest