Hur kan vi hjälpa till?

Studio Corona
Interaktiv afterwork

Om Studio Corona

Sedan början av mars 2020  har vi arrangerat ett forum i webinarform där vi tillsammans reflekterat och utforskat coronakrisens utmaningar. Det har bidragit till att alla fått en bättre förståelse och större möjlighet att ligga steget före. Det har även fungerat som ett socialt utrymme för alla oss som nu sitter på våra egna kammare om dagarna.

 

Vi på Stardust tror att coronakrisen kommer att påverka oss mer och längre än vad vi från början kunde ana. Utöver påverkan på samhället i stort kommer vi se effekter på hur vi leder verksamheter och engagerar ledare och medarbetare.  Vi är övertygande om att vi, genom vår kollektiva förmåga, kan agera både bättre och snabbare när det krävs.

Vi på Stardust har satt ihop de tjänster och erfarenheter som vi tror kan göra bäst nytta för din organisation, din ledningsgrupp samt dina team och medarbetare under det rådande läget.

Stort tack till alla…

…som har bidragit till den gemensamma reflektionen kring Coronakrisens påverkan på engagemang, team, kultur och ledarskap. Utifrån de senaste månadernas händelser och våra 8 interaktiva AWn med mer än 100 deltagare, över 50 samtal med ledare och meta-analyser summerar vi just insikter och idéer om hur organisationer bäst skapar fokus, engagemang och genomförandekraft i en värld som inte komma vara sig likt den vi kände innan  Covid-19 började sprida sig och ändrade förutsättningar för många verksamheter. Vi vill tacka alla som har varit med för era generösa tankar och diskussioner. 
 
Nu går vi in nästa skede för att leda de nya organisationer och affärer som har uppstått i spåren denna pandemi. Vi är övertygade om att förändring och osäkerhet kommer att prägla vår omgivning ett bra tag till. Vi är också övertygade om att det finns möjligheter framåt, på olika sätt och olika för olika branscher och yrkesgrupper. Och mest övertygade är vi om att högt engagemang, stark kultur och modigt ledarskap kommer blir ännu viktigare för samtliga verksamheter i framtiden. 
 
Vi kommer att göra vårt bästa att förstå hur ändrade förutsättningar och ändrade förväntningar från medarbetare och ledare påverkar hur man bäst utvecklar och leder verksamheten och medarbetare. Vi vet att vi är klokare tillsammans med er och kommer att bjuda in er till fortsatt gemensam diskussion och reflektioner med fokus på vad som är nästa steg för er som organisation och ledare innan sommaren. 
 
Har du redan nu intresse att ta del av insikterna från våra interaktive Corana AW, eller vill reflektera kring hur din verksamhet påverkas framåt,  är du välkommen att kontakta vår strategi och verksamhetsutvecklingskonsult Björn Haring direkt. 

 

 

 

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 2 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest