Hur kan vi hjälpa till?

Agera snabbt genom people task force

Covid-19 är ett dystert exempel på den VOKA-värld (Volatil, Osäker, Komplex, Ambivalent) vi lever i. Allt ställs på sin spets. Samhället, organisationen och individen pressas till sina gränser och när det kommer att avta är inte ens världens experter eniga om.

Våra organisationer ställs inför beslut kring en osäker framtid där vi i många fall saknar nödvändig kompetens och erfarenhet. Vi saknar också den tid som krävs för att bygga upp kompetens och verkställa besluten.

I och med dessa omständigheter skapar många organisationer people task forces för att både driva igenom akuta åtgärder samt proaktivt jobba för framtidens utmaningar kopplat till ledarskapet och medarbetarna. En task force består av både interna och externa resurser för att maximera kompetens och genomförandekraft.

Att tänka på vid konstruktionen av task force – 4 tips:

  • Definiera tydligt både problem och önskat utfall. Reflektera och revidera löpande.
  • Säkerställ att kompetensen är tvärfunktionell och att det är rätt mångfald i gruppen
  • Säkerställ att samtliga i gruppen verkligen har förstått syfte och mål samt sin egen roll i gruppen. Det här är värt att understryka!
  • Underskatta inte processen och rollen som ledare i gruppen. I organisationer med starkt självledarskap och agila processer behöver fokus skifta till dynamik och grupp-kulturella barriärer som eventuellt uppstår.

Vill du veta mer om hur ni snabbt kan agera och genomföra åtgärder enligt task force-metodiken? Hör av er till oss på Stardust så hjälper vi er med uppbyggnad och deltagande.

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest