Hur kan vi hjälpa till?
Onboarding-program, Vinci.
VINCI Energies

Onboarding-program för nya chefer boostade företagskultur

Bakgrund

VINCI Energies är ett franskt företag som arbetar med energi-infrastruktur i 53 länder. Det omsätter cirka 130 miljarder kronor och har drygt 78 000 anställda.

Liksom andra framgångsrika företag har VINCI Energies en helt unik företagskultur. I VINCI Energies fall kan kulturen sammanfattas i siffror: de 78 000 medarbetarna arbetar i 1 800 Business Units (BU), vilket innebär att enheterna i snitt omsätter 70 miljoner kronor och har 43 medarbetare.

Hur kan ett multinationellt företag styra 1 800 relativt små enheter? VINCI Energies har valt att göra det genom att ge sina BU en tydlig vision kopplat med maximal autonomi inom tydliga ramar. Visionen är att inom el-infrastruktur bidra till energiomvandlingen och digitaliseringen. Ramarna är att lönsamhet kommer före tillväxt, och att detta mäts mycket finmaskigt så att varje BU snabbt ska kunna åtgärda om resultatet uteblir.

Inom dessa ramar förväntas varje BU-Chef med sitt team utarbeta en strategi för lönsamhet och tillväxt. Det vill säga att var och ett av 1 800 BU i 53 länder på egen hand definierar vart man vill (vilka kunder, vilka segment, vilka erbjudanden) och hur man ska komma dit (kanaler).

Utmaning

Genom uppköp växte verksamheten i Sverige på kort tid från cirka 30 BU till cirka 60, och från dryga 1 200 anställda till 3 650. Hur får man 30 nya BU, som tidigare arbetat i en traditionellt rätt toppstyrd miljö, att förstå och leva efter VINCI Energies mycket speciella företagskultur?

Stardusts roll

I väldigt nära samarbete med Vinci Energies och med en partner i England, Peoples & Projects, utvecklade Stardust ett onboarding-program i tre steg för nya BU Chefer.

  1. Grupper om 10 BU-Chefer träffas i 2 dagar för att tillsammans med företagsledningen diskutera frågor som: vilken är vår DNA? Hur ska vi växa? Vilka är vi i Norden om 10 år?
  2. Varje BU-Chef coachas enskilt under 3 timmar av Stardust i syfte att formulera sin vision för sin BU, där mycket fokus läggs på enhetens ”syfte”: varför finns vi? Vad erbjuder vi samhället som gör oss attraktiva? Utifrån syftet identifieras konkreta mål, utmaningar och handlingar.
  3. Gruppen med BU-Chefer träffas i ytterligare en dag för att diskutera igenom lärdomar och utmaningar med den nya arbetsformen.

Resultat

BU-Cheferna uttrycker stor uppskattning för att de för första gången på helt egen hand får definiera vad de ska göra och känner sig samtidigt som en del av det globala företaget.

En positiv bi-effekt är att i tider av talangbrist i industrin upplever de att autonomin kombinerat med den tydliga visionen ger dem möjlighet att erbjuda medarbetare ansvarsfulla uppgifter med möjlighet till personlig utveckling. Det blir med andra ord till och med lättare att rekrytera och behålla rätt personer!

Redo att se hur Stardust Consulting kan ta er Talent Management till nästa nivå? Hör av dig!

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest