Hur kan vi hjälpa till?
Climeon

Mätbar ökning av medarbetarengagemang efter ny process

Bakgrund

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el dygnet runt, året runt.

Utmaning

Medarbetarna på Climeon upplevde otydlighet kring bolagets mål, strategi och prioriteringar. Utmaningen var att få med sig nya såväl som gamla medarbetare i mål- och strategiarbetet och ledningen ville försäkra sig om att alla medarbetare förstod vart företaget var på väg och hur varje team och individ bidrar till hur Climeon ska nå sin vision: ”att bli världens främsta klimaträddare genom att leverera fossilfri värme”.

Stardusts lösning

Tillsammans med ledningen arbetade vi fram visionen och en målbildstavla med olika leverabler och KPI:er som ledningen bedömde var avgörande för Climeons framgång. Stardust utvecklade sedan en process för Performance Development som innebar att alla team själva skulle arbeta fram sitt teams uppdrag, framgångsfaktorer och de mål som man ansåg skulle bidra till de övergripande målen samt även vilka roller och ansvarsområden som ingick i teamet och gränssnitt mellan de olika teamen. Utgångspunkten var att ta fram en process som bidrog till högsta möjliga involvering och självledarskap, då detta är viktiga grundstenar i bolagets kultur. Arbetssättet presenterades på en medarbetarkonferens och teamen fick sedan i uppgift att tillsammans arbeta igenom de olika delarna i processen tillsammans med sitt team. När arbetet var genomfört fick teamen i uppgift att säkerställa att teammålen och framgångsfaktorerna länkade till de olika projektplanerna man arbetade med på daglig basis. På så sätt blev det även ett verktyg för att säkerställa att rätt arbetsuppgifter prioriterades.

Resultat

I samband med att Performance Development arbetet började för ca 12 månader sedan började Climeon att mäta sitt medarbetarengagemang. Medarbetarna upplevde otydlighet kring mål, roller, planering och prioritering och hade ett genomsnittligt Employee Net Promotor score på 8. 12 månader senare och fortsatt arbete med processen tre gånger per år har Climeon idag ett genomsnittligt Employee Net Promotor Score på 42.

Redo att se hur Stardust Consulting kan ta er Talent Management till nästa nivå? Hör av dig!

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest