Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Sara Lundvall har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med HR-frågor. Hon har haft ansvar som spänner ifrån att attrahera och rekrytera över att behålla och utveckla till att avveckla medarbetare.

Sara har strategisk erfarenhet och suttit i ett flertal ledningsgrupper. Hon har varit rådgivare till VD och styrelse i frågor såsom hur man lyckas att skapa en engagerande företagskultur, hur man formulerar och efterlever företagets erbjudande till personalen samt hur man slutligen uppnår företagets mål genom motiverade och kunniga medarbetare, som känner sig delaktiga. I sina operativa roller som HR-chef eller som konsult har hon hjälpt företag att skapa hållbara och värdeskapande HR-processer.

Sara bidrar med starkt engagemang och trivs som allra bäst när hon får möjlighet att på ett tydligt sätt bidra till företagets framgång genom att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. Hon är utbildad coach och har erfarenhet av att utveckla ledare. Hon har en examen från linjen för personal- och arbetslivsfrågor i Stockholm.

Sara har erfarenhet från bolag som Deloitte, Novare, Grant Thornton, Unilever, EQT, Evry, Willis Towers Watson och Informed Portfolio Management.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.

”Våra tjänster är anpassade för att ge organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.”