Hur kan vi hjälpa till?

Sara Lundvall

+46 709 34 96 24

LinkedIn

Sara Lundvall har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med HR-frågor. Hon har haft ansvar som spänner ifrån att attrahera och rekrytera över att behålla och utveckla till att avveckla medarbetare. Sara har strategisk erfarenhet och suttit i ett flertal ledningsgrupper. Hon har varit rådgivare till VD och styrelse i frågor såsom hur man lyckas att skapa en engagerande företagskultur, hur man formulerar och efterlever företagets erbjudande till personalen samt hur man slutligen uppnår företagets mål genom motiverade och kunniga medarbetare, som känner sig delaktiga. I sina operativa roller som HR-chef eller som konsult har hon hjälpt företag att skapa hållbara och värdeskapande HR-processer.

Sara bidrar med starkt engagemang och trivs som allra bäst när hon får möjlighet att på ett tydligt sätt bidra till företagets framgång genom att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. Hon är utbildad coach och har erfarenhet av att utveckla ledare. Hon har en examen från linjen för personal- och arbetslivsfrågor i Stockholm.

Sara har erfarenhet från bolag som Deloitte, Novare, Grant Thornton, Unilever, EQT, Evry, Willis Towers Watson och Informed Portfolio Management.

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest