Hur kan vi hjälpa till?
talangutveckling

Varför slänga talanger i sjön?

av Philip Sjögren

2018-03-12

Försök visualisera Sveriges 10 miljoner invånare på ett gigantiskt torg. Och sen lägger du till nästan lika många till. Nu har du ca 18 miljoner personer framför dig. Så många universitetsutbildade medarbetare saknas i Europa och Nordamerika enligt McKinsey Global Institute. Uttrycket War for Talent gör skäl för namnet.

På Stardust ser vi det varje dag. Våra kunder berättar hur det ofta tar dem upp till sex månader att tillsätta kvalificerade, attraktiva tjänster. I bästa fall.

Trots att talang är en så knapp resurs, och därmed värdefull, är det många som kastar den rätt ut i sjön när de väl lyckats attrahera den. Den nyanställda känner sig ibland villrådig, ibland bortglömd och ofta osedd.

Till och med de mest nyskapande företagen har svårt att behålla sina talanger. Snittanställningstiden är 2 år hos Facebook, 1,9 år hos Google, 1,85 år hos Apple, och 1,84 år hos Amazon. Detta är helt i linje med den genomsnittliga anställningstiden i USA som är 2,2 år för unga medarbetare. Sannolikt skiljer vi oss inte mycket. Vem har råd med det när det sen tar minst ett halvår att fylla vakansen?

Givet hur knappa och värdefulla unga, kvalificerade medarbetare har blivit måste processen att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare bli mycket mer fokuserad.

Kunskap finns till exempel om hur man får man engagerade medarbetare. Det gäller att få till detaljerna. Den magiska formeln är en kombination av:

  • Motiverande ledare (se mer om det här och här)
  • Inspirerande företag och syfte
  • Utvecklande tjänst/jobb
  • Och rättvis ersättning

Får din arbetsgivare till denna kombination?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest