Hur kan vi hjälpa till?
Performance Rating

Varför fungerar inte Performance Ratings?!

av Maria Orling

2016-02-09

I december och januari råder febril aktivitet med att utvärdera och diskutera 2015 års prestationer. Mål som sattes för över 12 månader sedan ska nu utvärderas, uppvisade beteenden diskuteras, kompetensutveckling rapporteras, allt för att sedan buntas ihop till en siffra, eller möjligtvis en bokstavskombination. Men fungerar det egentligen? Ger den siffran eller bokstavskombinationen den effekt som vi önskar, dvs ökad prestation, ökat lärande, högre produktivitet? Nej, faktiskt inte. Ny hjärnforskning visar att traditionella performance ratings har den motsatta effekten. Vi människor svarar inte bra på bedömning efter en i förtid uppsatt skala. I den här videon ’How Your Brain Responds to Performance Rankings’ får vi lära oss om de skadliga effekterna av traditionella performance ratings.

Fler och fler företag överger nu traditionella performance ratings, till förmån för mer feedback, tydligare, frekventa och mer konkreta utvecklingssamtal. Anledningarna är många men här är 3 exempel:

  1. Vi arbetar i en föränderlig värld – Idag arbetar vi mycket i team som kan vara spridda i olika länder och organisationer, målen sätts på team-nivå och kan vara på månads-, kvartals- eller årsbasis. Få chefer kan få en totalblick över en medarbetares prestation och därmed göra en rättvis och korrekt bedömning.
  2. Ökat samarbete – Traditionell performance rating uppmuntrar inte medarbetare att dela med sig av sin kunskap. Individen står i centrum och samarbetet blir lidande. Kunskap blir makt och inte en gemensam tillgång.
  3. Företag behöver utveckla sina medarbetare snabbare – Med ökat fokus på feedback och samtal fångas utvecklingsbehov upp fortare och kan därmed åtgärdas i ett snabbare tempo. Diskussionen blir mer öppen och ärlig om man inte behöver fundera på hur det kan påverka årets performance rating.

Vill du läsa mer om varför traditionell performance rating inte fungerar, läs gärna artikeln: ’ Why More and More Companies Are Ditching Performance Ratings’ från Harvard Business Review.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest