Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Var lite hårdare mot dina medarbetare

Lästid cirka 2 minuter

Alla VD och generaldirektörer jag varit i kontakt med vill maximera effekten och kraften av sin organisation. Ofta är då ledarskapet i fokus som facilitator för utvecklingen. Det kan vara helt rätt. Men ledarskapet hänger ihop med sin motpart – medarbetarskapet.

Vi kan säga att en formulering av medarbetarskapet är en del av ledarskapet. Framgång handlar ju sällan om enskilda personers lysande förmåga utan snarare i det samarbete och gemensamma effekt som individerna kan skapa tillsammans, d.v.s. hur vi är som medarbetare.

Medarbetarskap handlar om att förstå och sätta sig in i företagets/organisationens mål och strategier och göra dem till sina. Medarbetarskap handlar också om att samarbeta, att dela med sig. Medarbetarskap är att jobba med.

Två observationer från senaste veckan:

I måndags jobbade jag med en organisation som slitit med att få sina medarbetare att dela med sig av sin kunskap. Många vill ha, men få vill ge. Företaget har nu sedan en tid byggt in kunskapsdelning och mentorskap som ett absolut krav för avancemang och gradering i deras karriärsskala. Det funkar. Företaget ställer krav, medarbetarna delar med sig, det har blivit kultur. Medarbetarna och därmed företaget utvecklas.

Igår var jag kontakt med en annan organisation som dragits med hög personalomsättning länge. Huvudorsaken till att man slutar är avsaknad av utveckling och att man ville gå vidare för att lära sig mer någon annanstans. Helt nyligen har man lagt ansvaret att boka utvecklingssamtalen på medarbetarna. Medarbetarna och första linjens chefer var upprörda och oroade – tänk om de inte bokar något samtal? Högsta ledningens svar är intressant: ”om de inte bokar utvecklingssamtal så har ni något att prata om på lönesamtalet…”. Det är för tidigt att säga vad detta får för effekt på personalomsättning och upplevd utveckling, men det har redan vitaliserat diskussionen om vilket ansvar varje medarbetare själv har över sin utveckling och för organisationen.

Med krav kommer utveckling. Krav och tydliga förväntningar kan upplevas jobbiga, särskilt när de ska införas, men både individer och organisation mår bättre i längden. Att formulera gemensamma krav och förväntningar på medarbetarskapet är ett viktigt led i utveckling av företagskultur och av ledarskap. Sedan behöver det följas upp såklart. För ni kommer väl ihåg? Det vi pratar om och mäter, det blir gjort!

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”