Hur kan vi hjälpa till?
Team kommunikation

Vad mer är möjligt?

av Sofie König

2017-09-06

Jag fördjupade mig i en intressant bok härom veckan som handlar om appreciative inquiry (styrkebaserad kommunikation). Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om hur vi ställer värdeskapande frågor för att locka fram det bästa i oss själva, i andra och i varje situation.

Detta är något jag tror vi generellt kan bli bättre på både i rollen som ledare, medarbetare, förälder kollega eller vän. Det styrkebaserade förhållningssättet hänger även ihop med modern forskning kring hur man arbetar med beteendeförändring.

Många av de kunder vi arbetar med arbetar i team. Och team kan definieras som en grupp människor, vars styrkor, vid upprepade tillfällen är förbundna och länkade till varandra för att på bästa sätt uppnå ett gemensamt ändamål.

Jag skulle våga påstå att ett effektivt och väl fungerande teamarbete är grunden för framgång, särskilt om du verkar i en bransch med stora krav på snabbhet och nytänkande. Undersökningar visar på samband mellan väl fungerande team, ökad kundnöjdhet och lönsamhet. Forskning visar även att innovation, mångfald och samarbete hänger ihop. Trots detta så lägger företag generellt lite tid på att utveckla sina team och många team är ju faktiskt inte speciellt framgångsrika. Tvärtom så visar flertalet undersökningar att många teammedlemmar inte alls trivs och företagen åtnjuter inte de framgångar som de skulle kunna göra. Jag tror det kan bero på att man helt enkelt inte definierat syfte och mål med teamet. Man har heller inte definierat rollerna i teamet eller vilket ansvar var och en har och hur man förväntas bidra. Detta skapar förvirring och otydlighet. En annan viktig aspekt som jag tycker vi pratar alldeles för lite om är hur vi faktiskt kommunicerar med varandra i teamet och vilken förmåga vi har eller lyckas utveckla genom vårt sätt att kommunicera. Det är genom vår kommunikation och därmed relation som vi bygger tilliten i teamet. Ett effektivt sätt att förbättra prestationen i ett team är alltså att jobba med kommunikationen med hjälp av styrkebaserade frågeställningar. Ett tips kan vara att diskutera nedanstående frågeställningar på ert nästa möte. Jag lovar att det kommer innebära en mer positiv och framåtriktad stämning, vilket i sin tur leder till ett mer produktivt och kreativt möte. Och vem vill inte vara med på det?

  1. Vad är det vi gör som team som skapar värde, utveckling, energi och handlingskraft?
  2. Vad är det som får oss att prestera som allra bäst?
  3. Vad är det som gör våra kunder riktigt nöjda eller engagerade i oss?

Vill du ha mer tips på hur man kan arbeta med teamutveckling och styrkebaserad kommunikation – kontakta oss!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest