Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Tio konkreta kompetensutvecklingstips

Lästid cirka 2 minuter
kompetens

Ju längre upp i Maslows behovshieraki, desto större blir vårt behov av personlig utveckling. Att just möjligheter till kompetensutveckling står högst upp på önskelistan både hos medarbetare, chefer och unga talanger är därför ingen nyhet.

Problemet är att för många företag lägger för stora resurser på insatser som ger liten eller ingen effekt alls! Om det över huvud taget följs upp och mäts. Det är inte heller ovanligt att man använder kurser och externa utbildningar som ren belöning istället för att se kompetensutveckling som en strategisk insats för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

Med en vidgad syn på kompetensutvecklingsbegreppet når man längre. Tumregeln om 70 % i egna rollen, 20 % internt och endast 10 % på extern utbildning är mycket användbar . Intern utveckling ger oftast större och mer bestående effekter för hela organisationen. Här kommer några förslag på hur man kan fylla de interna 90 %

  1. Mentorskap. En av de allra bästa metoderna för att utveckla t.ex. chefer och talanger. Interna program bygger företagskulturen och externa program ger nyttig input utifrån
  2. Specialuppdrag och projekt. Sätt personer eller en grupp på att lösa en för företaget viktig uppgift eller utmaning. Sätt ihop team som är tvärfunktionella och våga blanda
  3. Skuggning. Erbjud möjlighet att en eller ett par dagar om året få följa en valfri person i hens arbete
  4. Skuggledning. Låt ett team ”skugga” företagsledningen”, t.ex. kan de få som utmaning att vara remissinstans för årets verksamhetsplan
  5. Kunskapsworkshops – reflekterande team. Sätt ihop ett team och låt de djupdyka i ett relevant ämne och svara på ett antal frågeställningar. Redovisas för ledningen.
  6. Vikariat/rotation. Vid längre sjukdom eller vid föräldraledighet våga rotera internt. Kanske kan en ekonom jobba ett antal månader på HR. Eller tvärtom. Ni blir förvånade vad som händer…
  7. Läsa en bok. Underskatta inte managementlitteraturen. T.ex. om hur man sätter affärsdrivande mål eller leder på distans.
  8. Utbyte eller praktik hos partners, leverantörer eller andra intressenter. Utvecklar alla inblandade och stärker relationerna.
  9. Nätverk. Erbjud olika interna nätverk eller hjälp medarbetaren att hitta ett externt som passar behoven
  10. Sist men inte minst – glöm inte den regelbundna feedbacken från närmsta chefen. Väger tyngst men är ack så bristfällig.

Hur jobbar ditt företag med kompetensutveckling? Hur ser balansen internt – externt ut?

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”