Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Ska ledare fokusera på mål och prestation eller inspiration och engagemang?

Lästid cirka 2 minuter

Många CEOs tycks omedvetna om att ledare i den egna organisationen har olika syn på vad som egentligen driver en högpresterade kultur i företaget.

På ena sidan står ledare som enbart fokuserar på mål och prestation i sina utvecklingsaktiviteter, på andra de ledare som slår knut på sig själva för att skapa en engagerande och inspirerande arbetsmiljö för att undvika att kväsa innovation och eget ansvar. Vem gör egentligen rätt?

Svaret är ganska enkelt. Båda. Människor mår bra i en miljö där det finns riktning och struktur, tydliga ansvarsfördelningar och klara mål. Det ger oss en känsla av att veta varför vi går till jobbet på morgonen och vad som förväntas av mig när jag är där. Men blir det för mycket målstyrning och uppföljning, regler och rollbeskrivningar, tappar vi det egna ansvaret och istället för att känna oss delaktiga, känner vi oss bortkopplade, som det inte riktigt rör oss, inte är vårt ansvar.

I den här https://businessjournal.gallup.com/content/174197/managers-focus-performance-engagement.aspx?ref=more artikeln från Gallup Business Journal beskrivs på ett mycket bra sätt hur ledare kan driva högpresterande team genom både engagemang och målstyrning. Hur kombinationen ger oss människor en bra balans mellan styrning och frihet och ger oss möjlighet att prestera till vår fulla potential!

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”