Hur kan vi hjälpa till?

Ska ledare fokusera på mål och prestation eller inspiration och engagemang?

av Henrik Martin

2014-09-23

Många CEOs tycks omedvetna om att ledare i den egna organisationen har olika syn på vad som egentligen driver en högpresterade kultur i företaget.

På ena sidan står ledare som enbart fokuserar på mål och prestation i sina utvecklingsaktiviteter, på andra de ledare som slår knut på sig själva för att skapa en engagerande och inspirerande arbetsmiljö för att undvika att kväsa innovation och eget ansvar. Vem gör egentligen rätt?

Svaret är ganska enkelt. Båda. Människor mår bra i en miljö där det finns riktning och struktur, tydliga ansvarsfördelningar och klara mål. Det ger oss en känsla av att veta varför vi går till jobbet på morgonen och vad som förväntas av mig när jag är där. Men blir det för mycket målstyrning och uppföljning, regler och rollbeskrivningar, tappar vi det egna ansvaret och istället för att känna oss delaktiga, känner vi oss bortkopplade, som det inte riktigt rör oss, inte är vårt ansvar.

I den här http://businessjournal.gallup.com/content/174197/managers-focus-performance-engagement.aspx?ref=more artikeln från Gallup Business Journal beskrivs på ett mycket bra sätt hur ledare kan driva högpresterande team genom både engagemang och målstyrning. Hur kombinationen ger oss människor en bra balans mellan styrning och frihet och ger oss möjlighet att prestera till vår fulla potential!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest