Hur kan vi hjälpa till?

Sex steg till en lönsam företagskultur

2015-08-18

Ju längre in i kunskapsekonomin vi kommer, desto viktigare blir väl fungerande och presterande medarbetare som företagets främsta konkurrensmedel.

De flesta företagsledare håller med i teorin men fokuserar ofta i praktiken mest på att utveckla strategier och produkter. När det kommer till kritan så är det är alltid medarbetarna som gör den stora skillnaden. Och skillnaden består av handlingar och beteenden som formar företagets kultur. Kulturen får sin näring av att alla medarbetare på företaget aktivt bidrar till företagets utveckling. Kulturer, liksom människor, är föränderliga och behöver ständigt utvecklas och vårdas för att fortsätta vara starka.

Det som särskiljer de framgångsrika företagskulturerna, d.v.s. de företag som präglas av motiverade och högpresterande medarbetare och nöjda och lojala kunder, starka varumärken och god lönsamhet är tydlighet. Tydlighet kring varför företaget finns, vilka värderingar som råder och vart företaget är på väg. De ser visionen och kulturarbetet som en tillgång och en ständigt pågående arbetsprocess för att fortsätta vara framgångsrika. Där lägger de sitt fokus.
bokftgkultur
En stor del av ett företags lönsamhet går att härleda till just företagskulturen. Harvard professorn Jim Heskett har funnit att så mycket som hälften av skillnaden i rörelseresultat mellan företag i samma bransch kan hänföras till effektiva kulturer. Varför det? Engagerade och motiverade medarbetare är mer benägna att stanna kvar i en organisation vars kultur och värderingar ligger i linje med medarbetarens egna värderingar. Detta leder till färre externrekryteringar och fler internrekryteringar, vilket i sin tur resulterar i lägre lönekostnader för talanger, lägre rekryteringskostnader och lägre utbildningskostnader. Det i sin tur leder också till högre produktivitet, färre förlorade affärer och högre omsättning per anställd. En högre anställningskontinuitet i sin tur leder till bättre kundrelationer som bidrar till ökad kundlojalitet och lägre kostnader för marknadsföring.
Det finns några indikatorer för företagsledningen att ha koll på för att säkerställa att företagskulturen är värdeskapande:

 • Personalomsättning bland företagets högpresterare
 • Nöjda kunder
 • Rekommendationer
 • Åtgärder kring innovation/ständiga förbättringar
 • Ökad eller minskar produktivitet

Om något av detta börjar försämras är det hög tid att se över värderingar och beteenden i syfte att utveckla företagskulturen, så att den bättre stödjer företagets affärmål och därmed bidrar positivt till lönsamheten.

Här kommer sex användbara steg att ha som utgångspunkt om ni vill utveckla en mer lönsam företagskultur:

 1. Få en engagerande och motiverande vision på plats.
 2. Gör en kulturanalys för att veta var vi står just nu. Vilka värderingar, beteenden och attityder råder i er organisation
 3. Identifiera och ta fram själva värdegrunden.
 4. Omsätt värdeorden som tagits fram i arbetet med värdegrunden till konkreta beteenden
 5. Införliva värdegrunden i företagets olika processer och aktiviteter
 6. Följ upp!

Hur säkerställer ni kontinuerlig utveckling av er företagskultur?

Fortsätt läsa:

None found

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 2 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest