Hur kan vi hjälpa till?
attityd

Rätt attityd – allt viktigare för att landa jobbet!

av Camilla Rask

2017-02-07

”Kompetens är åter i fokus” skriver min kollega Henrik Martin i sin HR- trendspaning för 2017. Många av våra kunduppdrag tillsammans med fullsatta utbildningar i ämnet vittnar om det. I den snabba förändringstakt som råder frågar företag och organisationer sig vilken kompetens de behöver för att hänga med i utvecklingen. Har vi den kompetens vi behöver för att fortsätta vara framgångsrika och hur säkrar vi att vi utvecklar rätt talanger och kompetenser?

En tydlig trend är att fokus har förskjutits från att mest handla om yrkeskompetens till att huvudsakligen fokusera på personliga förmågor och beteenden som utvecklar vår företagskultur, leder oss mot vår vision samt gör oss mer lönsamma. Förmågor som utvecklingsorienterad, collaborative och ”digitalpositivism” är inte ovanliga idag. I dagens samhälle handlar det många gånger inte om att man har en unik produkt eller tjänst utan snarare om hur vi levererar tjänsten eller produkten och vilken upplevelse vi skapar. Det är det som särskiljer oss i konkurrensen.

Många verksamheter måste idag förhålla sig till utmaningen att det råder brist på kompetens. I flera branscher tvingas man till ”hire for attittude and train for skill”. Därför behöver man vässa sin förmåga att beskriva den ”attitude” man söker samt att utveckla de nya medarbetarnas yrkeskompetenser på ett snabbt och effektivt sätt när de väl är ombord. Samtidig blir det viktigt att veta vilka styrkor vi har internt och hur vi bäst tar tillvara på dem, dels för att utföra det vardagliga jobbet men också för att deras talanger behövs för att utveckla de nya medarbetarna.

Vad är anledningen till att vi ser en tendens att kompetensfrågan har förskjutits från HR:s bord till att tydligare drivas av ledningen? Ledningens nyvaknade intresse kan möjligen förklaras av utmaningen att tidshorisonten krympt. Det fokuseras inte lika mycket på kompetens vi behöver i framtiden, det är svårt att överblicka och skaffa sig en uppfattning om p.g.a den snabba utvecklingen. Därför premieras medarbetare med förmågor som att hantera förändrade förutsättningar högt tillsammans med förmåga att nätverka, dela kunskap och samarbeta med andra.

Hur ser det ut hos er?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest