Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Orkar du med fler talanger just nu?

Lästid cirka 2 minuter
talangerna

Många företag upplever just nu något som liknar en högkonjunktur. Affärerna går bra och det är mycket att göra. De flesta håller med om att det är roligare att jobba i medgång och det gynnar både ägare, chefer och medarbetare. Men – leder också ofta till press på organisationen.

Det kräver ledarskap och prioriteringar och ofta även snabb och kvalitativ rekrytering. Många slåss om samma talanger och det blir nu uppenbart hur väl man har etablerat sitt arbetsgivarvarumärke (Employer Brand) och fått sina rekryteringsprocesser på plats.

Att få in nya medarbetare, ibland i stora mängder, ger initialt ingen självklart avlastning på organisationen utan tvärtom – belastningen ökar! Hur hanterar man alla nya? Vem ska ta hand om dem? Hur ska de bli representanter för vår organisation? Samtidigt är de nya som mest formbara under den första perioden. Under de första 90 dagarna är man som mest mottaglig och observant på kulturen i det nya företaget. Ska man utveckla företagskulturen i en viss riktning gör man klokt i att börja med de nya.

Med rätt plan kan man använda de första 90 dagarna så att de nya kommer in i verksamheten snabbt till mindre belastning på övriga organisationen samtidigt som man ger den önskade företagskulturen en knuff i rätt riktning!

Fler och fler företag väljer därför att utveckla moderna on-boarding program. De är ofta kombinationer av e-lösningar, webinar, fysiska utbildningar och möten, mentorskap mm. Utformningen beror på målen med onboardingen, storleken på företaget, antalet nyanställda, geografisk spridning mm. Steg ett är alltså att ta fram ett program anpassat efter storleken och karaktären på er verksamhet. Med moderna verktyg ökar möjligheten att ge alla samma budskap, att nå många på kort tid och minska belastningen på existerande organisation.

Men steg ett är ointressant utan steg två – en genomarbetning av programmet med berörda chefer och nyckelpersoner! De budskap som sänds av personer som den nyanställde kommer i kontakt med, de närmaste cheferna och övriga personer i programmet, behöver representera de budskap och kultur ni ska representera. Det handlar om vad som sägs, men också vad som görs. Antag att ni står för värderingarna engagemang, respekt och glädje – då behöver mötena präglas av det genom att t.ex. starta i tid, präglas av dialog och energi osv.

Sätt upp ett modernt on-boarding program och arbeta in det i organisationen. Då orkar ni bygga, för avlastning i stunden och för framtida framgångar.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”