Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Ny syn på talang

Lästid cirka 2 minuter
Talang

”The war for talent” är här. Allt fler företag befinner sig i den digitaliserade kunskapsekonomin och behovet av talangfulla medarbetare bara ökar.

Företagen behöver ta ökat ansvar för att utveckla just den talang som krävs för den egna verksamheten och ju längre upp i värdekedjan desto mer specifika blir kraven och behoven.
Är talang medfött? Kan företag söka efter talangfulla medarbetare på arbetsmarknaden?  Den svenske Florida-baserade psykologen och forskaren K Anders Ericsson, känd för sin 10 000 timmarsregel, slår i sin forskning hål på myten om att så är fallet.  Enligt honom utvecklas talang istället genom medveten träning, s.k. ”deliberate practice”. Det är vad arbetsgivarna måste ägna sig mer åt och ha strategier för. I korthet innebär ”deliberate practice att:

  • Varje kritisk arbetsuppgift måste ha ett tydligt och uttalat mål.
  • När uppgiften utförs måste man fokusera på vad som händer och varför, hur man  agerar.
  • Efter att uppgiften är utförd måste man få konstruktiv feedback från flera källor  och utifrån den ändra eller korrigera sitt beteende.
  • Man måste utveckla inre mentala modeller som gör att man kan prestera i alla  situationer, även när trycket är stort och motivationen sviker.
  • Man måste ständigt utmana sig själv, aldrig vara nöjd med resultatet.

I dagarna har K Anders Ericssons nya bok PEAK recenserats i Svenska Dagbladet.

Vi gör ju alla mer än 10,000 timmar på jobbet under en karriär, på så sätt är vi ju alla talanger. Men frågan är hur många av dem som faktiskt är i form av ”deliberate practice”?”

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”