Hur kan vi hjälpa till?
business planning

Making talent part of business planning

av Björn Haring

2016-10-27

I min förra blogg delade vi insikter och åsikter om hur medarbetarperspektivet blir en naturlig del i verksamhetsplanering och om hur vi skapar en involverade process för att lägga grunden för genomförandet av verksamhetsplanen.

Efter förra bloggen har jag fått frågan om det i själva verket inte är medarbetarna som SKA sätta verksamhetsplanen istället för att involveras i diskussioner om vad ledningen vill uppnå.

Det ena svaret är:
Det är ledningen som ansvarar för att verksamheten utvecklas och når målen, men för att säkra genomförande av verksamhetsplanen behövs förståelse och engagemang hos ledare och medarbetare i verksamheten. Alltså processen syftar till att skapa kraft i genomförandet.

Det andra svaret är:
I själva verket är medarbetarna mycket mer insatta än och minst lika kapabla som ledningen till att identifiera och definiera vad som behövs för att utveckla verksamheten och nå målbilden. Speciellt i verksamheter som bygger på medarbetarnas kompetens och mötet mellan medarbetarna och kunderna (merparten av svenska verksamheter). Processen måste alltså syfta till att fånga insikter och behov i verksamheten och definiera insatser för utveckling av verksamheten som fungerar på riktigt istället för att bli pappersprodukter.
Svart och vitt. Hönan och ägget. Top-down eller bottom-up. I själva verket ligger svaret och angreppsättet någonstans i en kombination av de 2 olika perspektiv på varför man måste arbeta i en involverande process. Tiden då medarbetare endast var extra händer för att göra det ledningen vill är förbi för längesen. Självstyre och verksamheter utan styrande chefer har visat sig vara mera livskraftiga än vad många har trott. En framgångsrik involverande process kombinerar tydlighet utifrån målbilden med en öppenhet för inspelen i en konstruktiv dialog där det finns utrymme för ifrågasättande, justering och utveckling av en gemensam bild av framtiden och vad som behövs för att verksamheten ska komma dit.
Mina 3 nyckelfaktorer för att lyckas med en engagerande och involverande verksamhetsplaneringsprocess som kombinerar top-down och bottom-up är att:

  1. Ledningen sätter ramar och målbilder som är tillräckligt tydliga i kärnan för att skapa ramarna, men tillräckligt luddiga i kanterna för att bjuda in till gemensam utforskning och utveckling
  2. Ledningen är genuint intresserat i medarbetarnas insikter och inspel och förstår att man inte behöver ha alla svar trots att man är chef.
  3. Medarbetarna är engagerade, ansvarsfulla och konstruktiva i diskussionen om hur verksamheten ska utvecklas.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest