Hur kan vi hjälpa till?
Mångfald

Låt 2016 bli mångfaldens år!

av Henrik Martin

2015-12-15

Så här i flyktingkristider hamnar vi på Stardust ofta i dialoger kring mångfald med våra kunder. Och det kommer självklart bli en stor utmaning att integrera alla nya medborgare i näringslivet under nästa år.

Men jag tror att vi också måste tänka utanför enbart etnisk mångfald om vi skall bli långsiktigt framgångsrika: kön, ålder (varför pratar så få om åldersdiskrimineringen i Sverige?), etnisk bakgrund, språk, religion etc. är alla olika typer av mångfald som rätt använt faktiskt kan skapa framgångsrikare organisationer.

Inom vårt arbetsområde Talent Management är det lätt att hitta inspiration ute på nätet. En av de bästa källorna brukar vara Josh Bersin, och även den här gången har han levererat. I hans senaste artikel redogör han för deras forskning inom mångfald där de har kartlagt 450 företag, och han berättar bl.a. att mångfaldsorganisationer har:

  • 2,3 gånger högre kassaflöde per anställd
  • 1,7 gånger högre sannolikhet att vara innovationsledande i sin bransch
  • 3,6 gånger bättre på att hantera personalproblem

Läs hela den anmärkningsvärda artikeln här

Jag hoppas att 2016 blir ett år där vi allihop tar oss en funderare på hur mångfalden ser ut just på vår arbetsplats, och tillsammans utforskar vad mer vi kan göra: låt oss ta till vara på *all* kompetens som finns i Sverige, då blir vi alla vinnare!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest