Hur kan vi hjälpa till?
Konkurrensfördel

Lär snabbt och få långsiktig konkurrensfördel

av Maria Orling

2016-05-24

‘The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage…’ ett citat från Arie de Geus tidigare head of Strategic Planning for Royal Dutch/Shell Oil.

Fundera på det en stund. Är din konkurrensfördel för dagen unika produkter eller moderna produktionsapparater och fabriker? Är det dina anställda? Kanske det, men tänk då på att nya produkter och metoder utvecklas i ett rasande tempo, anställda kan sluta och gå till en konkurrent vilken dag som helst. Du har inte monopol på bra medarbetare eller unika produkter.

50% av svenska företags tillgångar är numera immateriella – och ökar ständigt. Tillgångarna sitter allt mer i våra medarbetares huvuden och mindre i materiella värden. Medarbetaren  är vår viktigaste resurs, och alla slåss om samma medarbetare. Vi går igenom ett enormt skifte, från Industri-åldern till Informations-åldern och är med raska steg på väg in i digitaliserings-åldern. Den största konsekvensen av det är att människorna blir viktigare. En person som skruvar fast en skruv på ett löpande band adderar idag inte så mycket värde och kan ganska lätt bytas ut. Men om någon är en del av företagets leverans och innovation, så påverkar denne företagets framgång i mycket större grad. Det är inte en klyscha att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Och sedan 1980talet har företagen investerat mer i icke-finansiella tillgångar (personal och IT) än i finansiella (fabriker och maskiner).

När Michael Damberg presenterade Sveriges nyidustrialiserings strategi i januari i år, slog han fast att ett av fyra fokusområden är Kompetens. Svensk industri får allt svårare att rekrytera den kompetens som behövs för att konkurrera på världsmarknaden. Var femte rekrytering misslyckas helt. Utbildningars kvalitet och relevans är ofta för låg och omställningen från gamla till nya jobb behöver underlättas. Det blir därför oerhört viktigt i alla företag att individerna agerar funktionellt och delar med sig av sin kunskap för att på så sätt behålla kompetensen inom företaget, dela med sig av den och utveckla nya medarbetare och därmed bidra till innovationsförmågan.

Att skapa en systematik i din kunskapsöverföring ger dig en konkurrensfördel och leder till att du snabbare kan ställa om när omvärlden förändras. Ditt företag behöver ha en beredskap för en alltjämt skiftande omvärld och hitta medoder och arbetssätt som gör att ni ligger ett steg före i kompetensracet. Kompetensen finns ofta hos dina medarbetare, i deras huvud, mailboxar och hårddiskar. Du behöver bara hitta ett sätt att sytematiskt samla ihop denna kunskap och paketera den så att den sprids snabbare än hos dina konkurrenter. Det är så du kan bygga långsiktiga konkurrensfördelar.

Vi på Stardust Consulting har över 20 års erfarenhet av att arbeta med lärande organisationer, hör gärna av dig så berättar vi mer.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest