Hur kan vi hjälpa till?

Kompetensglappet håller VD vaken om natten

av Henrik Martin

2013-09-26

Sitter och bläddrar i den trevliga VD tidningen där jag hittar flera matnyttiga och tänkvärda artiklar.

Läser bland annat om vad det är som håller amerikanska VD:ar vakna om natten. Det ena är oro över höjda skatter eller krångliga regler. Men ännu mer oroande den allt större brist på kompetens som man upplever inte bara i USA utan även här i Sverige, bland våra kunder.

Det stora ”kompetensglappet” är nog här för att stanna tänker jag. I takt med att vi i västvärlden flyttar oss upp i värdekedjan blir det allt svårare att ”köpa” rätt kompetens på marknaden då den inte är tillräckligt skräddarsydd för det enskilda företaget. Och vad blir konsekvensen? Jo, att företagen själva måste ha långsiktiga strategier för sin egen kompetensförsörjning. Och de måste börja tänka på det NU, eller snarare i förrgår.

Orsakerna till kompetensglappet är flera.

För det första är matchningen mellan kompetens och jobbkrav dålig rent generellt. Många företag är dåliga på att verkligen analysera det framtida kompetensbehovet och vissa har inte ens en gemensam definition av vad man menar med kompetens.

För det andra finns det för få medarbetare som idag är villiga att ta på sig krävande chefsuppdrag. Dags att tänka på nya organisationsformer med andra ord.

För det tredje ser vi en tydlig trend mot att företagen skär ner sina HR-avdelningar och därmed ofta sina utbildningsbudgetar. Det tror vi är bra för kompetensutveckling handlar om så mycket mer än att gå på kurs. Jag blir fortfarande lika förvånad när man sätter likhetstecken mellan kompetensutveckling och kurs!!

För det fjärde ser man att det är allt för få som söker till kvalificerade tjänster trots hög arbetslöshet. Det kan ha flera orsaker men en tror jag är att det ofta är svårt att förstå jobbinnehåll och att de supermänniskorna man söker inte finns i verkligheten.

Den gamla devisen ”hire for attitude – train for skill” har plötsligt blivit verklighet.

Vilken kompetens behöver ditt företag på lång sikt? Och hur tar ni er dit?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest