Hur kan vi hjälpa till?
Integration

Integration och utveckling

av Johan Eklund

2015-12-02

Ur Svenska Akademins Ordlista: integration s. –en –er sammanförande till en enhet

”Vet du, jag tror att generalisternas tid är förbi. Jag ser att vi behöver specialister för att kunna leverera det våra kunder behöver. Specialister som kan samarbeta och ifrågasätta sig själva”.

Uttalandet kommer från en VD som driver ett företag som det går väldigt bra för. De hjälper globala företag och konkurrerar på en global marknad. Eftersom de behöver leverera innovativa högteknologiska lösningar som dessutom ska vara hållbara, följa mängder med regelverk och helst också vara billigare än tidigare, är kraven enorma. Deras lösning är sammanföra människor med olika kunnande och utveckla deras förmåga till samarbete. För att skapa den nya lösningen krävs integration, att teamet blir en enhet runt uppgiften som ska lösas.

En reflektion kopplad till övriga skeenden i samhället är att integration handlar om att flera parter närmar sig varandra och lär av varandra. Det är en fantastisk möjlighet. Men det är också krävande. För att en grupp ska integreras och därmed bli nyskapande och innovativ krävs bl.a. att:

  • Alla får möjlighet att bidra
  • Allas bidrag ses som värdefulla
  • Man bygger vidare på varandras idéer
  • Det finns olika förmågor och kunskaper i gruppen

Fler och fler företag och organisationer har insett att vinsterna med olika och att utveckla förmåga till samarbete, det som skapar integration. För många organisationer är det en förutsättning.

Vad kan vi ta till oss av denna syn på och betydelse när vi strävar efter ökad integration i samhället?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest