Hur kan vi hjälpa till?

Hur identifierar man Talang?

av Henrik Martin

2011-09-19

Den mesta forskningen inom området finns från sportvärlden och några som var tidigt ute med att använda en mer vetenskaplig approach för att identifiera Talang var de forna öststaterna.

Som exempel kan nämnas att 80 % av de Bulgariska medaljörerna i Sommar- OS 1976 var ett resultat av en extremt noggrann och vetenskaplig identifieringsprocess. Liknande resultat uppvisades av Rumänien och forna Östtyskland, medan vi i väst förlitat oss på ett mer naturligt urval.

Men trots medaljörerna (och lite doping) kvarstår 10 000 kronorsfrågan – Finns det ett optimalt sätt att identifiera och utveckla talang?

Tre förutsättningar kan ge oss vägledning:

  • För det första måste Talanger ha de rätta genetiska förutsättningarna – vissa lär sig och utvecklas fortare än andra vilket inte betyder att den som tar lite längre tid på sig inte blir den bästa i slutändan
  • För det andra måste man exponera medarbetare för olika typer av kreativa miljöer och låta de träna och utmanas på olika områden för att se var de kan bli Talanger. Jobrotation.
  • För det tredje måste de uppmuntras. Bli sedda, bekräftade och coachade av bra chefer och ledare

Slutsats: De företag som satsar på Talent Management förstår att alla dessa faktorer samverkar och gör följdaktligen Talent Reviews vid olika tillfällen och i olika former samt lägger det största ansvaret på linjecheferna.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest