Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Hur går målsamtalen?

Lästid cirka 2 minuter
Mål
Missa inte!

Strategisk talent management

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Just nu pågår febril aktivitet på många företag, målen för 2015 ska sättas. Nu ska alla äntligen få klarhet i vad som ska göras under året, allt ska dokumenteras, följas upp och framför allt följa den process för medarbetarsamtal som HR har satt upp.

Chefer och medarbetare ska komma överens om vad som ska uppnås? När ska det vara klart? Hur gick det förra året? Hur vill du utvecklas? Vad behöver du lära dig? Vilka affärsmål har företaget? Många frågor som borde kräva många samtal, eller? Trots det arbetar de flesta företag efter modellen 1 målsättningssamtal och 1–2 uppföljningssamtal under året. Totalt 2-3 samtal för att styra upp hur ett helt år ska se ut? Är det rimligt?

Nej så klart inte. I den föränderliga värld vi lever i är det omöjligt att lägga ut hela året under det första kvartalet. Ingen vet hur omvärlden ser ut om 6 månader, ingen vet hur förutsättningarna för att nå målen ser ut om 6 månader och ingen vet vilken kompetens som kommer behövas om 6 månader för att uppfylla de affärsmål företaget satt upp. Det enda vi vet är att det kommer att ändras. Hur ska vi då anpassa oss till den verkligheten, ska vi helt enkelt sluta sätta mål tillsammans med våra medarbetare? Ska vi sluta upp med medarbetarsamtal? Så klart vi inte ska! Tvärt om, vi ska prata mer och oftare, sätta nya mål som passar den nya verkligheten, justera aktiviteter som tar oss mot målet, prata om vilka nya krav som ställs, justera kompetensplaner, ja helt enkelt ha kontinuerliga medarbetarsamtal.

Några tips på hur man kan tänka:

  1. Så fort företagens affärsmål justeras, justera samtliga mål satta tillsammans med din medarbetare. Alla mål ska ha en koppling till affärsmål, annars har dom ingen nytta.
  2. Skilj mellan aktiviteter och mål. Aktiviteter följs upp och justeras ofta, minst en gång i månaden, men gärna oftare.
  3. Förenkla dokumentationen, hitta en lagom nivå på dokumentation av uppföljning, undvik krångliga mallar och dokument. Se till att samtalet blir det centrala inte dokumentationen.
  4. Bestäm vad ni vill följa upp, och gör det. Uppföljning har bara ett värde om det faktiskt görs över tid. Se till att göra det enkelt och tydligt, men var konsekvent.

Så se nu till att alla medarbetarsamtal under kvartal 1 genomförs, men glöm inte att göra samma sak under kvartal 2, 3 och 4 också, och håll det enkelt för allt kommer ju i alla fall förändras över tid!

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med strategisk talent management?

Med ett decenniums erfarenhet inom området kan vi på Stardust garanterat få era talangsatsningar att lyfta.

Läs mer om vårt erbjudande kring strategisk talent management och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”