Hur kan vi hjälpa till?

Hur effektiva är era team?

2017-03-21

I en omvärld präglad av osäkerhet, komplexitet och volatilitet blir det allt viktigare med effektiva team. Nyckeln till framgång ligger ofta i väl fungerande team där medlemmarna har exceptionell samarbetsförmåga och förstår att jobba agilt där organisationen bäst behöver det.

Om jag personligen skulle tvingas leta efter en enskild förmåga hos framtidens medarbetare tror jag det är just samarbetsförmåga jag skulle söka efter. Förmågan att få ut det bästa av alla man arbetar med och förmågan att skapa ny kunskap genom interaktion mellan medarbetare.  Att se att samarbete leder till ny kunskap och affärsutveckling.

Enligt forskaren Susan Wheelan som studerat grupper och effektiva team i mer än 30 år har effektiva team följande likheter:

 • Teamet jobbar mot tydliga gemensamma mål som alla accepterar
 • Alla vet sina roller och ansvar
 • Alla tar ansvar för hela teamets välfungerande
 • Teammedlemmarna kan arbeta självständigt men är också beroende av varandra
 • Man är bra på att se fördelar i och integrera mångfald och olikheter
 • Ledaren har ett situationsanpassat ledarskap som anpassas till individ och situation
 • Kommunikationen är effektiv mellan medlemmarna
 • Möten och avstämningar har en tydlig struktur
 • Man ger varandra kontinuerlig konstruktiv feedback
 • Fattade beslut genomförs
 • Man följer upp och utvärderar genomförda beslut för att skapa en lärande organisation
 • Man är bra på att hantera konflikter

Vi testar gärna effektiviteten i era team med hjälp av våra nya egenutvecklade metoder för teamutvärdering. Nyfiken? Hör gärna av dig till oss på info@stardustconsulting.se

Fortsätt läsa:

None found

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 2 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest