Hur kan vi hjälpa till?

HR-chefen är den nya marknadschefen

av Henrik Martin

2013-04-05

Ju längre in i kunskapssamhället vi kommer, desto viktigare blir medarbetarna som företagets främsta konkurrensmedel. Att säkerställa att man har rätt medarbetare vid rätt tillfälle blir därför helt avgörande för ett företags framgång.

Tänk dig att du har ett varulager med förra årets mobiltelefonmodell som det inte längre finns någon efterfrågan på.  På samma sätt som marknadschefen ska veta vilken mobiltelefonmodell kunderna kommer efterfråga, behöver HR-chefen kunna göra relevanta analyser samt mäta och följa upp de HR investeringar som görs.  Genom att ha en strukturerad och effektiv Talent Management process kan företag idag tillverka talanger på samma sätt som de tillverkar någon annan produkt.

I dag är det få marknadsavdelningar som inte har tydliga KPI:er och räknar på ”Return on Marketing Investment” på varenda marknadsaktivitet. Vill du ligga i framkant, snegla på hur framgångsrika marknadsfunktioner arbetar. De HR-funktioner som är framstående idag har stenkoll på vilka de affärskritiska kompetenserna är och de arbetar fokuserat för att attrahera, behålla och utveckla dessa målgrupper. De har riktade budskap och arbetsgivarerbjudanden till just den eller de medarbetarmålgrupper som de vill nå samt erbjuder målgruppsanpassade förmåner och kompetensutveckling. Hela poängen med att segmentera och rikta sina investeringar syftar till att öka attraktiviteten och sänka sina investeringskostnader.

Vi ser nu att allt fler av våra kunder vill kunna presentera tydliga KPI:er för HR:s arbete. De vill kunna visa hur de olika initiativen hänger ihop, skapar värde och bidrar till företagets affärsmål.

Är ni nöjda med hur ni mäter och följer upp aktiviteterna inom Talent Management?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest