Hur kan vi hjälpa till?
Organisation

Hoppas 2019 börjat bra? Det är nu det händer!

av Sofie König

2019-01-09

Vi lever i en mycket spännande tid ur ett Talent Management och organisatoriskt perspektiv. En bedömning från oss på Stardust är att det kommer hända mer inom dessa områden de närmsta fem åren än vad som har hänt de senaste 50 åren.

Vi ser en radikal utveckling i hur vi tänker kring organisationer och på människorna som jobbar där. Vårt näringsliv lämnar något gammalt och förlegat bakom sig och just nu experimenterar vi för fullt för att hitta framtidens modeller och synsätt.

Många av dagens organisationer karakteriseras av hierarkier, chefer, liten mängd feedback, policies och kontroll. Istället är vi på väg in i en snabbrörlig och nätverksbaserad organisationsform som bygger på tillit och självledarskap, gemensam värdegrund, ett gemensamt syfte och på ett ständigt experimenterande (snarare än planerande) för att nämna några saker. I rollen som arbetsgivare innebär detta tillsammans med den mycket snabba automatiserings- och digitaliseringsutvecklingen att behovet av medarbetare, deras kunskap, förmåga och beteenden sannolikt kommer ändras kraftigt och relativt snabbt. Arbetssätt och kultur som fungerat bra fram till nu kan därför komma att behöva utvecklas och förändras. En av de största utmaningarna för många organisationer idag är att attrahera och engagera sina medarbetare. Hur blir man den ”bästa” arbetsgivaren för sina nuvarande och framtida potentiella medarbetare både idag och i framtiden?

Det finns flera trender som ligger bakom att den här förändringen i synsätt sker just nu, t ex:

1) Demografin: vi lider av enorm brist på människor med rätt kompetens. Det finns helt enkelt för få potentiella medarbetare att rekrytera i förhållande till efterfrågan. För några år sedan hade ett fåtal branscher problem med kompetensförsörjningen (som t.ex. IT och bygg), idag har så gott som alla branscher det.

2) De nya generationerna: De nya generationerna (både Y och Z) har andra värderingar och andra förväntningar på sina arbetsplatser än tidigare generationer. Man kan då fråga sig om arbetsplatserna verkligen måste anpassa sig till dessa förväntningar? Svaret på den frågan är ganska enkel: Generation Y och Z kommer utgöra 50% av vår arbetsmarknad redan år 2020, så svaret är ja!

3) Digitaliseringen: Vi är mitt inne i en enorm innovationsfas där vi sammanfogar vår informationsteknologi på helt nya sätt, vilket ger helt nya möjligheter. Digitalisering och automatisering påverkar alla branscher och verksamheter i en omfattning som vi kanske inte ens till fullo kan förstå då utvecklingen är exponentiell.

Stiftelsen för strategisk forskning publicerade en forskningsrapport från Oxford universitet som visar att 46 % av alla jobb kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år. Traditionella anställningsformer kommer utmanas där allt fler arbetar uppdragsbaserat i olika format och konstellationer.  Många jobb och kompetenser som är centrala idag kommer inte behövas i framtiden, samtidigt som nya roller och behov av ny kompetens uppstår i takt med den snabba utvecklingen och förändringen.

Har ni funderat över vad ni behöver börja göra för att anpassa er till en mer snabbrörlig organisationsform?

Hör gärna av er till oss om ni vill bolla detta

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest