Hur kan vi hjälpa till?
talangerna

Hög tid att utveckla talangerna!

av Camilla Rask

2016-06-14

Det är ett faktum idag att allt fler företag och organisationer upplever stora utmaningar att attrahera, rekrytera och utveckla rätt kompetens och rätt talanger.

Behovet av talangfulla medarbetare bara ökar i takt med våra demografiska utmaningar i dagens digitaliserade kunskapsekonomi.
I min vardag möter jag talangutmaningarna i lite olika tappning. Många företag vittnar om att det är svårt att ta sikte på framtiden för det råder en stor osäkerhet hos många om hur framtiden kommer att se ut. Därför söker man egenskaper hos medarbetare såsom förändringsbenägenhet, utvecklingsorientering, ”digitalpositivism”, förmåga att snabbt styra om och anpassa sig till nya förutsättningar etc. I den offentliga sektorn arbetas det för högtryck för att säkra vår svenska välfärd. Ledarförsörjning står högt på agendan tillsammans med att säkra specialistkompetens inom en mängd områden. De yngre generationerna behövs som arbetskraft och hur ska man lyckas attrahera dem?
Eftersom det råder brist på personer med rätt kompetens inom flertalet områden och på olika nivåer samtidigt som det kan vara svårt att rekrytera i alla lägen, så finns det mycket att göra inom den egna organisationen. Börja med att ställa dig dessa frågor:

  • Känner vi till våra medarbetares kompetenser och talanger?
  • Har vi rätt person på rätt plats? Nyttjar vi kompetensen på bästa sätt?
  • Hur ser vår kompetensutveckling ut, utvecklar vi rätt personer med rätt potential?
  • Utgår vår kompetensutveckling från våra mål, vår affärsplan eller vårt uppdrag kopplat till framtida behov?
  • Har vi ledare som ser det som sin främsta uppgift att utveckla sina medarbetares talanger?
  • Belönar vi rätt prestationer och beteenden?

Häromveckan släpptes en forskningsrapport ”SNS Analys nr 36. Talent management i svenska organisationer” som innehåller intressant läsning om fyra olika angreppssätt på Talent Management. Oavsett vilket angreppssätt ni har/väljer så tror jag att det är avgörande att man HAR ett angreppssätt för hur man får till ett effektivt Talent Management.

I vår undersökning ”Talent Management barometern 2016″ så är endast 21% nöjda med sitt nuvarande Talent Management. 63% av de tillfrågade anser att Talent Management är en av de viktigaste frågorna idag och hela 87% tror att Talent Management blir ännu mer viktigt i framtiden. Det finns helt klart en stor potential i det svenska Talent Management arbetet. Vill du få mer tips om hur du kommer igång eller kommer vidare? Kontakta oss på Stardust Consulting.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest