Hur kan vi hjälpa till?

Har du en rättvis lön?

av Henrik Martin

2011-08-31

Ersättning är långtifrån det viktigaste vapnet för att behålla sina talanger. Många andra saker, som t.ex. möjligheter till utveckling och närmsta chef är mycket viktigare.

Men det hindrar inte att ersättningsfrågor kan bli såväl komplicerade som komplexa. Trots att Sverige har bland den lägsta lönespridningen i världen så är lönenivå fortfarande något av tabu att tala om, och sällan är rättvisepatoset så starkt som här.

Ny forskning från Teresia Stråberg (läs en DI artikel om det här) pekar på att det är viktigt att skapa tilltro för lönemodellen om man vill ha motiverade medarbetare. En slutsats hon drar är också att det förmodligen är bäst med helt öppet redovisade löner.

Hur ser det ut hos dig? Är lönemodellen transparent? Har ni tydliga roller, med förväntningar och mål kopplade till varje roll? Som ni utvärderas på och som i sin tur är kopplat till belöningsmodellen?

För man vill ju inte att lönen skall kännas som en happening, eller ännu värre, orättvis.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest