Hur kan vi hjälpa till?

Har din organisation passerat ”Bäst före datum”?

av Camilla Rask

2015-09-10

I vår moderna livstid har sättet som vi manövrerar och styr organisationer förändrats och utvecklats i takt med samhällets utveckling. Mycket talar för att det nu är det dags att ta nästa steg enligt Frédérik Laloux som jag lyssnade till häromveckan i ett inslag om ” Reinventing organizations” (se inslaget här).

Vi har nått en gräns när det gäller hur vi organiserar våra verksamheter. Det vittnar läkare, sjuksköterskor och lärare om som flyr sina jobb. Det handlar, enligt Frédérik Laloux, inte om att de tröttnat på sina yrken. Nej, de har tröttnat på hur organisationen fungerar och styrs, ledsnat på silos, byråkrati mm. Under några år har Frédérik Laloux forskat kring organisationer som kommit ett steg längre. Så vad har de gjort? Jo, kort och gott så har de: skrotat strategin, slopat cheferna och fokuserat på att med olika metoder se till hela människan med syfte att släppa loss all energi och nyttja hela potentialen.
Handen på hjärtat, skulle du kunna vara utan din chef? Och du som är chef, hur skulle medarbetarna klara sig utan dig? Och hur i hela fridens namn skulle vi arbeta och komma någonstans utan strategi? Kan du se kaoset framför dig?

Sen kommer tanken som kittlar: vilka nya former ersätter befintliga hierarkier och system som möjliggör att det faktiskt fungerar? För helt klart behövs struktur, frågan är bara hur den nya strukturen kommer att se ut.

I dag spänner organisationer över hela skalan från mycket traditionella till de som anammat nya sätt att arbeta på med vision och värderingar som styr. De som kommit längst i transformationen pratar inte längre om att de är värderingsstyrda, det är en hygienfaktor som de redan har uppnått. Målstyrningen är agil och feedbacken är överallt. Purpose, eller mening med vår verksamhet, är centralt tillsammans med självdrivna medarbetare.

Tänk om du i en framtid ska sätta din egen lön och bestämma dina mål för att nå verksamhetens Purpose i en kultur där man är autentisk och använder hela sin potential. Oavsett om vi når dit, om vi vill och kan, så är jag övertygad om att utgångspunkten för att utveckla organisationen tar sitt avstamp i att få till ett effektivt Talent Management idag. Fundamentet är en företagskultur som är medveten och tydlig genom att vision och värderingar beskrivs i önskvärda beteenden som sedan införlivas i alla processer. Vidare behövs en fungerande Performance Management process, motiverade medarbetare och ledare som utvecklas i rätt riktning samt ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som attraherar de bästa.

Hur är det ställt med din organisation idag och var vill ni vara i framtiden?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest