Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Utveckla ditt tänkande med grayscale thinking

Lästid cirka 3 minuter
Grayscale thinking
Missa inte!

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Grayscale thinking handlar om hur vi medvetet kan utveckla vårt tänkande mot ett ”självskapande sinne”. Robert Kegan är psykolog och professor vid Harvard University och mannen bakom Grayscale-teorin.

Den innebär att vi i vårt tänkande om omvärlden är helt frigjorda från en fast personlig identitet och från olika roller. Det är först när vi når det stadiet som vi kan vara som mest lyhörda, öppna för nya idéer, icke dömande och flexibla.

Kegan beskriver det mänskliga tänkandets fem utvecklingssteg:

Steg 1 – Det impulsiva sinnet

Som nyfödda tänker och agerar barnet uteslutande från impulser och instinkter som finns nedärvda sen urminnes tider.

Steg 2 – Det kejserliga sinnet

Under uppväxtåren transformeras tänkandet genom att vi blir mer medvetna om vår omvärld men vi har fortfarande fokus på oss själva och det är främst våra egna behov som styr och utvecklar vårt sinne.

Steg 3 – Det socialiserade sinnet

Ju äldre och mer mogna vi blir desto större blir behovet av att anpassa vårt tänkande till den rådande kulturen och de människor vi har i vår omgivning.

I det här stadiet bygger vi våra beslut på gemensamma värderingar och rådande sociala normer. Det är dock inte alla som utvecklas till detta stadie.

Steg 4 – Det självskapande sinnet

Om vi lyckas ta oss igenom och frigöra oss från de kulturella illusionerna, som Kegan menar att det socialiserade sinnet till stor del utgörs av, har vi skapat förutsättningar att nå nästa nivå.

Vårt självskapande sinne innebär att vi själva definiera vilka vi är istället för att andras uppfattningar, rådande kultur eller sociala normer gör det. I det här stadiet definierar vi oss själva utifrån vårt varande, tänkande och agerande.

Steg 5 – Det självförvandlande sinnet

Om du når ända hit – grattis! Enligt Kegan är det bara 1 % av mänskligheten som anses ha förmågan att utveckla ett självförverkligande sinne.

Dessa individer bryr sig inte om förutfattade meningar, om hur saker och ting borde vara eller hur man bör vara eller bete sig. Istället har de utvecklat förmågan till ständig anpassning och att kunna uppdatera sina inre mentala modeller för att ta till sig ny kunskap och information.

All typ av interaktion påverkar de här individernas identitet och roll i en pågående process. Individer med ett självförvandlande sinne är allt annat än fastlåsta i föreställningar eller uppfattningar. De tänker med ett öppet sinne, är flexibla och anpassningsbara. De har ett sätt att tänka där det aldrig finns ett rätt svar men alltid en lösning. De klassificerar eller polariserar inte. De har ett riktigt ”VOKA-sinne”.

Vi andra, 99 %, söker ständigt och uppskattar att få svar på våra frågor och funderingar. Vi har svårt att hantera otydligheter och svar ger en känsla av kontroll och säkerhet.

I den här strävan finns det en risk att vi omedvetet både filtrerar bort och sorterar information i rätt och fel. Vi ser världen i ett svart-vitt perspektiv trots att ”sanningen” kanske ligger mitt emellan – i det grå, därav grayscale thinking

Tänker du grått? Vi på Stardust försöker. Gärna tillsammans med dig. Vill du redan nu läsa mer rekommenderas Robert Kegan och Lisa Laskow Laheys bok An everyone Culture.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”