Hur kan vi hjälpa till?
Grayscale thinking

Utveckla ditt tänkande med grayscale thinking

av Charlotta Wikström

2021-03-16

Grayscale thinking handlar om hur vi medvetet kan utveckla vårt tänkande mot ett ”självskapande sinne”. Robert Kegan är psykolog och professor vid Harvard University och mannen bakom Grayscale-teorin.

Den innebär att vi i vårt tänkande om omvärlden är helt frigjorda från en fast personlig identitet och från olika roller. Det är först när vi når det stadiet som vi kan vara som mest lyhörda, öppna för nya idéer, icke dömande och flexibla.

Kegan beskriver det mänskliga tänkandets fem utvecklingssteg:

Steg 1 – Det impulsiva sinnet

Som nyfödda tänker och agerar barnet uteslutande från impulser och instinkter som finns nedärvda sen urminnes tider.

Steg 2 – Det kejserliga sinnet

Under uppväxtåren transformeras tänkandet genom att vi blir mer medvetna om vår omvärld men vi har fortfarande fokus på oss själva och det är främst våra egna behov som styr och utvecklar vårt sinne.

Steg 3 – Det socialiserade sinnet

Ju äldre och mer mogna vi blir desto större blir behovet av att anpassa vårt tänkande till den rådande kulturen och de människor vi har i vår omgivning.

I det här stadiet bygger vi våra beslut på gemensamma värderingar och rådande sociala normer. Det är dock inte alla som utvecklas till detta stadie.

Steg 4 – Det självskapande sinnet

Om vi lyckas ta oss igenom och frigöra oss från de kulturella illusionerna, som Kegan menar att det socialiserade sinnet till stor del utgörs av, har vi skapat förutsättningar att nå nästa nivå.

Vårt självskapande sinne innebär att vi själva definiera vilka vi är istället för att andras uppfattningar, rådande kultur eller sociala normer gör det. I det här stadiet definierar vi oss själva utifrån vårt varande, tänkande och agerande.

Steg 5 – Det självförvandlande sinnet

Om du når ända hit – grattis! Enligt Kegan är det bara 1 % av mänskligheten som anses ha förmågan att utveckla ett självförverkligande sinne.

Dessa individer bryr sig inte om förutfattade meningar, om hur saker och ting borde vara eller hur man bör vara eller bete sig. Istället har de utvecklat förmågan till ständig anpassning och att kunna uppdatera sina inre mentala modeller för att ta till sig ny kunskap och information.

All typ av interaktion påverkar de här individernas identitet och roll i en pågående process. Individer med ett självförvandlande sinne är allt annat än fastlåsta i föreställningar eller uppfattningar. De tänker med ett öppet sinne, är flexibla och anpassningsbara. De har ett sätt att tänka där det aldrig finns ett rätt svar men alltid en lösning. De klassificerar eller polariserar inte. De har ett riktigt ”VOKA-sinne”.

Vi andra, 99 %, söker ständigt och uppskattar att få svar på våra frågor och funderingar. Vi har svårt att hantera otydligheter och svar ger en känsla av kontroll och säkerhet.

I den här strävan finns det en risk att vi omedvetet både filtrerar bort och sorterar information i rätt och fel. Vi ser världen i ett svart-vitt perspektiv trots att ”sanningen” kanske ligger mitt emellan – i det grå, därav grayscale thinking

Tänker du grått? Vi på Stardust försöker. Gärna tillsammans med dig. Vill du redan nu läsa mer rekommenderas Robert Kegan och Lisa Laskow Laheys bok An everyone Culture.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest