Hur kan vi hjälpa till?

Glad Påsk önskar Stardust Consulting

av Henrik Martin

2013-03-28

I påskägget finns en glad nyhet till er alla. Stardust Consulting har förvärvat rekryteringsföretaget Sense Talents och därmed tagit ett nytt grepp i en traditionell bransch för att bättre kunna tillgodose kundernas behov av professionella rekryteringar.

Stardust Consulting tar nu steget från strategiutveckling och implementering av Talent Management till att också erbjuda talangförsörjning genom vårt nya systerföretag Sense Talents, tidigare Sense Rekrytering. Sense Talents kommer att tillsammans med Stardust Consulting kunna erbjuda avsevärt bättre analyser av kundens långsiktiga, strategiska kompetensbehov samt hur kunden ska utveckla sitt arbetsgivarvarumärke i rätt riktning för att bli en attraktiv arbetsgivare i konkurrensen om de bästa talangerna på arbetsmarknaden.

Vår övertygelse är att de framtida vinnarna bland rekryteringsbolagen är de som verkligen förstår kundens verksamhet och affärsutmaningar och kan koppla detta till talangförsörjningen. Enligt en studie av Boston Consulting Group (2012) har det har visat sig att en effektiv rekryteringsprocess är det som ger enskilt störst effekt på ett företags lönsamhet och tillväxt av alla HR processer och därför gör vi den här satsningen. Sense Talents erbjuder talangförsörjning främst inom HR, kommunikation och marknad. Varför inte förutsättningslöst prova ett personligt rekryterings- och konsultuthyrningsföretag med hög kompetens inom viktiga specialistområden. Susanne och Lotta väntar på ert samtal!

Läs mer på www.sensetalents.se eller kontakta Susanne Waering på 070 794 91 60 eller Lotta Köhler på 070 794 91 68

Fortsätt läsa:

None found

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest