Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Förbered dig och verksamheten inför tuffare tider

Lästid cirka 3 minuter
tuffare tider
Missa inte!

Kanske (troligtvis) upplever du att det går ganska bra med affärerna nu, det gör det för många. Även om konkurrensen och utbudet är stort så finns det också en stor och stark marknad. Ganska säkert skulle du vilja ha lite mer ur din verksamhet. Helt säkert är att tuffare tider kommer. Exakt när är svårare att säga.

Mitt budskap till dig är att göra investeringar nu för att säkerställa att du har medarbetare som kan och vill topp-prestera. Gör det nu medan du har råd och har positiva anledningar till utveckling och förändring.  

Ökat engagemang har en hävstångseffekt på hur ni levererar värde och hur ni uppfattas av kunderna. Det går att utveckla engagemang genom systematiskt arbete och det går att mäta. Ledarskapet är väldigt avgörande och om du har ledare i din organisation som fortfarande inte ser som sin första uppgift att utveckla och engagera medarbetarna så bör du agera nu.  

Här ett exempel på hur du kan resonera:

  1. Varje enskild person är såklart unik. Men det vi i stort har gemensamt är att vår motivation eller energi drivs av att vi vill känna oss sedda och bekräftade, vi vill utvecklas och vi vill kunna styra våra liv. (se bl.a. Björn Harings blogg)
  2. I en verksamhet finns det en stor poäng att alla vet vad de ska lägga sin energi på och vara motiverade för. I ett modernt ledarskap innebär detta att riktning, mission, mål, kultur och värderingar behöver vara tydligt. Finns inte detta kommer alla börja dra åt olika håll i sina försök att göra rätt sak, det är i sig inte särskilt effektivt.  

Punkterna 1 och 2 korrelerar på flera sätt och knyts ihop genom kommunikation och ledarskap och den marknad som du navigerar i och som ändras snabbt, den så kallade ”VUCA”-världen. Genom att utveckla din egen och organisationens förmåga till dialog och återkoppling skapar ni förutsättningar för ett modernt ledarskap som bygger medarbetarnas förmåga att agera efter en tydlig kultur och riktning där de själva kan ta snabba beslut och initiativ och samarbeta väl med varandra.  

Ett exempel på hur engagemang och effekten på lönsamhet kan mätas är framtaget av NetSurvey. Engagemang definieras där som just en produkt av ”Tydlighet” och ”Energi”. När Netsurvey studerar de företag som ligger högt i engagemang enligt definitionen finner man att de företagen har en betydligt högre lönsamhet jämfört med dem som ”bara” är nöjda. Det kan kanske tyckas som en no-brainer att det ger lönsamhet att medarbetarna vet vad de ska göra och att de har energi och motivation. Det intressanta är att skillnaden i lönsamhet är mycket liten när man jämför medarbetare som är ”ofokuserade” (6.6%) och de som är ”nöjda” (7.1%) medan effekten är mycket tydlig i steget när man går från ”nöjd” till ”engagerad” (15.2%).  

Att som ledare fokusera på affären och lönsamheten är alltså att lägga sitt fokus på medarbetarna och deras engagemang enligt punkterna 1 och 2 ovan. Det är ett långsiktigt och strategiskt arbete som skapar förutsättningar för framtiden. Det är värt all din uppmärksamhet – nu.

 

Hur kan vi hjälpa till?

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”