Hur kan vi hjälpa till?

Ett hot, och en stor möjlighet, i svenskt näringsliv

av Henrik Martin

2016-05-03

Fyra av fem organisationer i Sverige är inte nöjda med hur de lyckas attrahera och sedan skapa engagemang hos sina medarbetare*.

Det här ser jag som ett hot mot Sverige. Varför då? Jo, för att attraktiva arbetsplatser skapar framgångsrika organisationer, om detta är forskningen entydig. Så om arbetsgivarna inte anstränger sig för att skapa attraktiva arbetsplatser kommer Sverige skapa färre framgångsrika företag, och färre arbetstillfällen.

Men jag ser det också som en möjlighet. Inte för Sverige, men för alla organisationer som vill växa och bli framgångsrika: eftersom majoriteten av företagen inte har lyckats skapa attraktiva arbetsplatser (ännu) så är det ganska enkelt att sticka ut på arbetsmarknaden och attrahera de bästa talangerna, förutsatt att man gör rätt saker.

Dock har man inte all tid i världen på sig, då nio av tio organisationer anser att just Talent Management kommer att bli en allt viktigare fråga framöver och lär fokusera mycket på frågan.

* Siffrorna kommer från vår nyligen släppta undersökning ”Talent Management Barometern 2016”.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest