Hur kan vi hjälpa till?
Embrace your ignorance

Embrace your ignorance – hur gör man det?

av Johan Eklund

2020-04-28

I vår senaste virtuella AW som vi kört sedan Corona bröt ut pratade vi om team (Inte Micosoft Teams alltså… ).

Bl.a. kunde vi konstatera att den nya situationen omedvetet fått många att ”göra rätt” med de team man leder eller är aktiv medlem i genom att tydliggöra:

  • Mål och riktning (vad man ska åstadkomma tillsammans)
  • Hur man är beroende av varandra (varför är man ett team och hur behöver man varandra)
  • Hur uppgifter fördelas mellan medlemmarna
  • Hur man behöver mötas och samarbeta för att kunna åstadkomma de gemensamma målen
  • Tydlighet i ansvar och förväntningar

I många fall har det också blivit tydligt att

  • det finns en social dimension att hantera (och att vi värderar den olika)
  • Vi behöver bekräftelse och återkoppling

Bra. Den nya situationen krävde snabbt nya sätt att arbeta tillsammans och tvingade fram ett samtal om ovanstående punkter. Tänk om det kunde vara en naturlig del i en mer vanlig vardag?

Det vi har upplevt är dock en situation under press och med krisinstinkt. Hinder för samarbete, som prestige och status, har fått stå åt sidan. Personliga konflikter och egna behov har hållits tillbaka. Det kommer inte alltid vara så. Vi är med ojämn takt på väg in i andra steg. Sannolikt kommer konflikter komma till ytan som nu ska hanteras virtuellt. Teamet kommer i många fall ”starta om” när medlemmar avslutas genom uppsägning eller omstrukturering vilket ger påfrestningar.  Energin i att jobba med den kortsiktiga krisen räcker inte heller hur långt som helst. Vi har behov av att även se de långsiktiga målen. Att reflektera. Att uppleva utveckling och variation.

En del av utmaningarna har lösningar som du hantera även om de är svåra i en ny kontext. Det går att avsätta tid åt att utforska det långsiktiga och åt reflektion. Vi kan variera och förbättra samarbetssätt och mötesformer. Det går att lösa konflikter och ”on-boarda” nya medlemmar digitalt. Osv.

Det som jag tror är svårast att förhålla sig till är upptäckten av att det inte finns svar på de långsiktiga frågorna och vi måste acceptera det. Teammedlemmarna vänder sig till dig. Du vänder dig till din chef. Vi vill ha tydlighet. Vi vill ha svar. ”Vad kommer hända?”, ”Vad ska vi göra?”. Svaren finns inte. Kraven på handling ökar, gärna kraftfull sådan. Men du vet inte. Ingen vet. Det hjälper inte att hämta fakta igen för den säger inget nytt. Vi är på riktigt i ett läge av total osäkerhet. Det kan bli ett ältande. Det kan bli konflikskapade. Det kan bli förödande. Men vi måste lära oss leva i detta. Hur gör man det? Hur lever man långsiktigt med stor osäkerhet och utan möjlighet att göra säkra planer? För många som lever nu är svaret ”Jag vet inte”. Situationen är ny när hela samhället prövas. Vi har inte varit med om det.

”Embrance your ignorance”, att erkänna att man inte vet är ett bra första steg till utforskande och lärande. Att bjuda in andra ger inkludering och gemensamt inflytande. I den ärliga viljan att hjälpas åt finns det mycket kraft att hämta. Kan vi Om vi kan koppla in en vision och syfte om vad vill åstadkomma så börja det finnas något att samlas kring och mening. Kan det fungera?

Det här punkterna är grunden för det vi kallar engagemang. Fungerar det som svar på att leva i osäkerhet? Jag kan bara svara på ett sätt: Jag vet inte, men det är ett bra ställe att börja – låt oss utforska tillsammans!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest