Hur kan vi hjälpa till?
Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön allt viktigare för att attrahera talang

av Charlotta Wikström

2019-10-10

Jag sitter i fastighetsbolaget Kungsledens styrelse. Nyligen var Newsecs seniora rådgivare Jan Wejdmark inbjuden som gästtalare under temat ”framtidens kontorsmarknad”.

Döm om min förvåning när Jan ägnade i princip hela sitt anförande åt att tala om hur avgörande det är att ha ”rätt” kontor som speglar ”rätt” kultur för att locka ”rätt” talanger. Inte ett ord (nästan) om avkastningskrav, ränteläge eller ROI. Vidare talade han om talangförsörjning, varumärke och kulturbyggande. Alla viktiga aspekter som ett modernt fastighetsbolag måste ta i beaktande när man bygger kontorsfastigheter och för diskussioner med potentiella hyresgäster.

Jan inledde med att säga att det är GUD som styr framtiden. Ja, inte den guden utan Globaliseringen, Urbaniseringen och Digitaliseringen. En bra metafor för att beskriva samtiden tycker jag och lägger till den i mina ”bra att ha formuleringar”.

Jan uppmanade oss att ha fullt fokus på medarbetaren när vi planerar och bygger nya kontor

Vår åldrande befolkning samt fler utlandsfödda kommer få som konsekvens att arbetsgivarna runt år 2030 ska hantera fyra olika generationer på en och samma arbetsplats. Fyra generationer med olika kulturer, värderingar och vanor. Hur utformar man den fysiska arbetsmiljön? Det blir en rejäl utmaning. Gemensamma behov för alla är läge, läge och läge. Goda kommunikationer, spårbundet och cykelvänligt, en genomtänkt miljöstrategi, mindre ytor och kringtjänster är andra måsten. Jan myntade begreppet Flexispace som framgångsstrategi. Det innefattar mer än det hypade co-working konceptet som inte passar alla. Vi kommer höra mer om Flexispace.

Fastighetssägare som Kungsleden vill attrahera hyresgäster som vill attrahera medarbetare som styr preferenserna. Fastighetsbolag måste följaktligen ha kompetens för att förstå medarbetarnas krav och förväntningar.

Min slutsats är att Talent Management har letat sig ända in i fastighetsbolagens styrelser och ledningar. Som fastighetsbolag måste man förstå och ha kompetens om Talent Managements betydelse för affären. Jag tror att vi inom en snar framtid får se fastighetsbolag anställa beteendevetare och Talent Management experter för att tillgodose kundernas ökade krav på flexibla arbetsplatser. Den kunskapen kommer att bli en konkurrensfördel. Kunskapen om Talent Management och people relaterade frågor är något som alla branscher måste ha i framtiden, till och med fastighetsbolag som av tradition har ” hyrt ut effektiva kontorsytor” men som nu säljer medarbetarupplevelse, varumärkesbyggande och lifestyle koncept.

Har ni någon strategi för er framtida fysiska arbetsmiljö? Kontakta oss så kan vi ta en förutsättningslös diskussion.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest