Hur kan vi hjälpa till?

De senaste trenderna inom ledarutveckling

av Charlotta Wikström

2015-10-15

Aldrig har väl omvärlden förändrats så fort. Och det får förstås konsekvenser för hur vi bör se på och jobba med ledarutveckling på ett smartare sätt. Här följer 7 aktuella trender som påverkar arbetet:

1. ”Complexity is the new normal”. Förändringstakten i företag och organisationer är idag högre än någonsin, 3–5 större förändringar per år i snitt visar aktuell forskning. Förändringsledning är därför det nya normala och ledarens förmåga att leda medarbetare genom förändringar är en av de absolut största affärsmässiga utmaningarna jämfört med tidigare.
Åtgärder: Skapa snabbrörliga organisationsformer med agila arbetsmetoder. Bygg inte fast i er strukturer. Uppmuntra och tillåt ledare att testa nya arbetsformer.

2. Ökad brist på talang. Allt fler unga talangfulla människor väljer entreprenörsbanan framför mer traditionella karriärvägar och det gäller både på tillväxtmarknader och mer mogna marknader.
Åtgärder: Satsa på att utveckla de befintliga ledarna i högre grad än tidigare. Bli världsbäst på att identifiera och utvärdera talang och potential bland yngre medarbetare på ett strukturerat sätt och med moderna urvalsmetoder och assessment. Bredda sökandet efter extern kompetens utanför den traditionella arean. Våga tänk stort och nytt.

3. Första linjens chefer är de nya nyckelpersonerna. Investeringar i kompetensutveckling av första linjens chefer har tredubblats de senaste åren som ett resultat av deras ökade betydelse för affärsmässig framgång. De möter marknaden och kunden och kan snabbt respondera på ändrade behov eller möjligheter.
Åtgärder: Investera åtminstone 1/3 av den totala kompetensutvecklingsbudgeten i första linjens chefer. (Man ska inte alltid städas trappan uppifrån)

4. Fyra viktiga ledarskapsförmågor sticker ut. Att tänka och agera som en ledare, våga vara chef, förmågan att bygga starka team, skapa resultat genom andra och sist men inte minst att engagera är förmågor som visar sig vara 3-4 gånger viktigare för att en ledare ska lyckas än andra förmågor i den nya ekonomin.
Åtgärder: Säkerställ att era ledare tränas just i detta och inte i mindre viktiga förmågor. Skräddarsy insatser och mät resultat och förändring.

5. Medarbetarengagemang blir allt viktigare då det står i direkt korrelation med nöjda kunder och lönsamhet. I företag med högt engagemang är frånvaron lägre, personalomsättningen lägre, produktiviten högre och lönsamheten 18 % högre i snitt. Samtidigt visar forskningen att 20 % av all personal är oengagerade, 65 % lite engagerade och endast 15 % mycket engagerade.
Åtgärder: Ledarna måste förstå vad som engagerar och motiverar medarbetarna och leda därefter; att det finns ett högre syfte med verksamheten som är lockande, att man får kontinuerlig konstruktiv feedback, har reellt inflytande och får arbeta självständigt som exempel.

6. Ledarskapetet blir mer kollektivt. Det är inte längre möjligt för enskilda ledare att ta ansvar för svåra affärsmässiga utmaningar, eller att ens ha förmågan att definiera problemet. Efter 50 års fokus på det individuella ledarskapet menar nu många forskare att innovation, förändring och nya strategier oftare kommer från sociala och kollektiva nätverk än från enskilda individer. I dagens uppkopplade värld behöver framgångsrika ledare nätverka på många olika plan, inte bara internt utan också med leverantörer, potentiella medarbetare, partners, kunder och konsumenter.
Åtgärder: Säkerställ att ledarskapet är konsistent på alla nivåer i företaget så att det leds agilt. För på ett systematiskt, medvetet och regelbundet sätt samman ledare från olika funktioner, områden, geografiker och nivåer i syfte att nätverka, skapa ny kunskap och innovation.

7. Boot camp träning är ute. En internationell studie av 700 globala ledare visar att mer än 90 % säger sig jobba mer än någonsin tidigare och att de lider av ett ökat informationsflöde. De har följaktligen inte tid eller kapacitet att gå på kurser och utbildningar som kräver insatser utöver det dagliga arbetet.
Åtgärder: Ge ledarna en paus. Skapa lärande som är praktiskt användbart och utmanande. Se till att det finns inslag av avkoppling, reflektion, nätverkande och att det finns en hög skrattfaktor. Överraskningar och äventyr är andra bra ingredienser.

Hur ser er ledarutvecklingsstrategi ut? Hur många av de nya trenderna har ni tagit hänsyn till?

För att läsa hela rapporten gå in på www.forum.com

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest