Hur kan vi hjälpa till?
Talang

Bristen på talang är en myt – vi har andra utmaningar!

av Henrik Martin

2014-09-16

Vi brukar prata om konkurrensen om medarbetarna, om hur företag och organisationer ska jobba med att attrahera och utveckla de medarbetare de vill ha. Vi kallar det Talent Management.

Ett av argumenten till varför det är viktigt är att många vill ha tag i samma personer. Ofta är det så.
Men – i fler branscher ser vi istället en helt annan utmaning. Nämligen att kompetens finns i överflöd i form av personer från andra länder. Vi pratar om välutbildade personer – om specialister. Mycket ambitiösa och med stor vilja att jobba hårt. Mycket hårt. Villiga att resa hit eller jobba på distans.
En mycket aktuell fråga är hur företag i Sverige hanterar det erbjudandet som för länge sedan gått från att gälla enbart enklare produktion till att de senaste åren omfatta även de mest avancerade tjänsterna? Och hur hanterar Sverige och t.ex svenska ingenjörer den nya konkurrensen?

Kortsiktigt handlar det om konkurrens om priser. Samma eller bättre kunnande till lägre pris. Men det finns även större värden, nämligen global förståelse och möjligheten att hitta den specialist du letar efter. I den meningen, i de orden, finns en del av lösningen på flera utmaningar.

En global värld innebär en global marknad och produkter som ska fungera på olika marknader kräver multikulturella utvecklingsteam. Att komplexiteten ökar i produkter och tjänster kräver ofta ett antal specialister i samverkan. Nyckeln till framgång handlar om specialisering, mångfald och samarbete.
Några företag tror fortfarande att mångfald är en välgörenhetsfråga, att det handlar om image och Corporate Social Responsibility, (CSR). Men fler har börjat se de affärsmässiga nyttorna. Mångfald är ett brett begrepp som kräver att man utmanar sig själv. Det är inte bekvämt. Det är inte lätt. Men det ger möjligheter och skapar nytta. Det skapar möjlighet till konkurrenskraft i en global värld. Mångfald och samarbete mellan olika människor är en allt viktigare förutsättning för utveckling. Utmana er samarbetsförmåga, utmana er mångfald.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest