Hur kan vi hjälpa till?

Bli en bättre medarbetare

av Johan Eklund

2015-09-29

Ganska ofta pratar vi om ledarskap. Intresset är enormt och ofta en av de första delarna en organisation vill börja med att utveckla när vi diskuterar ”Talangarenan”.

Det är lite intressant. De flesta är ju inte chefer. En intressant fråga för många borde vara hur man blir den perfekta medarbetaren. Vad som är perfekt är naturligtvis inte samma överallt och för alla. Men det finns beteenden som skapar den typen av kultur i organisationen som gynnar dem som är en del den.

Enligt Daniel Pink vill vi uppleva tre saker för att känna lycka och tillfredsställelse på jobbet: ”Purpose, Mastery and Autonomy”, vilket är olika svårt att nå för olika personer och olika svårt på olika platser. Företagets eller organisationens kultur – d.v.s. hur var och en beter sig, vad var och en accepterar och inte – skapar förutsättningarna. Den perfekte medarbetaren gynnar en kultur där ”Purpose, Mastery and Autonomy” är möjligt för fler att uppleva. Och därmed även gynna sig själv.

Denna lista är ett försök att sammanfatta vad du som medarbetare bör tänka på:

  1. Formulera det högre syftet till varför du jobbar med det du gör och där du gör det
  2. Identifiera vad DU kan göra. Lägg din mentala fokus där.
  3. Var ”respons-able” – gör det du identifierat att du kan göra.
  4. Sök alltid att lösa uppgifter i samarbete vilket innebär att lyssna och ta råd
  5. Prata MED andra, undvik att prata OM andra
  6. Dela med dig!
  7. Fokusera på det som andra gör som är bra
  8. Sök och ge återkoppling

Håller du med? Var kan vi vinna mest? Vad är svårast?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest