Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Att fortsätta framåt och undvika ältande

Lästid cirka 3 minuter
Undvika ältande
Missa inte!

6 steg till en stark och lönsam företagskultur

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Den situation vi nu upplever kommer sätta djupa spår på flera plan och vi har ännu mycket framför oss. Din uppgift är att göra det som är bäst för organisationen nu och på sikt. Det handlar om att behålla en fungerande organisering som fortsätter leverera värde.  

Några saker som är viktiga nu: 

  • Grupper behöver mål för att fungera och de vanliga målen är nu ifrågasatta (även om de mycket väl kan gälla fortfarande medan metoderna och prioriteringarna ändrats.)
  • Grupper fastnar gärna i att bekräfta den information man redan har istället för att ta in ny sådan. Vi kommer dock inte framåt genom att upprepa det vi redan vet.
  • När information inte finns fyller vi ut tomrummet med spekulationer. Ofta av den värsta sorten.

Det finns behov av direkt kriskommunikation, absolut. Frågor om regler vid sjukdom, karantän, ersättningar och resor behöver besvaras och det kräver sitt utrymme. Oron behöver kanaler. Men nu vet vi att vi ska ”flatten the curve”, hur vi ska tvätta händerna och att vi ska begränsa fysisk kontakt. Utöver allt vi inte ska göra behöver vi också fokusera på vad vi ska och kan göra, dvs vårt jobb.

I tjänsteföretag där arbetsdagarna bygger på eget arbete i dialog med andra interna och externa parter finns redan verktygen som får vardagen att fungera. Kunskapen om att driva möten via verktyg som Teams eller andra virtuella plattformar är i de flesta tjänsteföretag en självklarhet. Workshops kan genomföras virtuellt med hjälp av verktyg som Interactive Meeting. Mycket arbete bygger på förtroende och eget arbete utifrån gemensamma mål och det är samma sak nu. Arbetet i tjänsteföretag kan fortsätta. Frågan är nu vad arbetet består av, hur frågorna ändrats och hur man ska prioritera. Grupperingar och team riskerar nu att fastna i en oro som övergår till ältande och internt fokus. 

Du kan påverka detta genom att

  • Skapa tydlighet i den gemensamma riktningen och målen
  • tät och frekvent dialog kring översättning av riktningen, dvs ”hur når vi dit? Hur fördelar vi uppgifter och gör prioriteringar?”
  • ställ frågorna ”Hur går det? Vad gör du? Hur mår du?” för att hålla samman prioriteringar, eget ansvar och samarbete.

Vi på Stardust har satt ihop de tjänster och erfarenheter som vi tror kan göra bäst nytta för din organisation, din ledningsgrupp samt dina team och medarbetare under det rådande läget.

Vid snabba förändringar som nu så behöver målsättningarna och planerna vara mer kortsiktiga och tydliga än vanligt. Behåll förmågan att rikta in er på uppgifterna. Undvik detaljstyrning och att luras in i en ”föräldraroll”, dina medarbetare är fortfarande vuxna och mår bra av att hanteras som sådana. Du kommer inte orka driva den snabba förändringen vidare om du ska ge alla svar. Facilitera samtalet, se till att tydlighet skapas men låt medarbetarna fortsätta ta ansvar. 

Dialogen utifrån verksamheten, internt och externt, bör få ta mer plats än vanligt.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med företagskultur?

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi på Stardust er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Kanske vill ni börja med en inspirationsföreläsning eller workshop?

Läs mer om vårt erbjudande kring företagskultur och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”