Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Är magkänslans tid förbi?

Lästid cirka 2 minuter
Missa inte!

Talent management i framtidens organisationer

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Världen är mitt i en digital transformation ”Internet of Things” (IoT) som innebär att det mesta vi använder inom kort kommer att vara uppkopplat.

Det skapas enorma mängder data, i vardagligt tal kallat Big data, som i praktiken innebär att företag kan göra analyser och få nya insikter om sina kunder och marknader som i sin tur leder till helt nya innovativa erbjudanden mot kund. Men vad innebär det för företagets Talent management? Om det externa arbetet drivs mot Big data och faktabaserade beslut så bör väl samma förväntningar ställas på det interna arbetet?

I ”Ten Talent Management Trends for 2016” skriver Tom Haak, Director at HR Trend Institute, om den ökade vikten av HR analyser. 2015 har beskrivits som året då HR/Talang analyser skulle få sitt stora genombrott. Existerande tekniker och ökade möjligheter att göra Big data analyser har setts som viktiga drivkrafter för mer objektiva och vetenskapliga undersökningar och faktainsamlingar inom talang arenan. Intuition och magkänsla kan ställas och testas mot fakta.

I Talangbarometern 2014, som årligen genomförs av Stardust Consulting tillsammans med tidskriften Personal & Ledarskap och Branschföreningen Sveriges HR Förening, så svarar endast 17 % att de har ett stödjande IT system för det strategiska HR arbetet/Talent management arbetet. Allt fler företag börjar dock få upp ögonen för Talent Management system, även om många inte har börjat implementera dem ännu. Ligger HR arbetet efter i den digitala transformationen?

Även i rapporten “Global Human Capital Trends 2014” av Deloitte Consulting LLP and Bersin by Deloitte visar deras undersökning på låga siffror när det gäller HR analyser. Bland stora företag anser sig 45 % inte ha förmåga och beredskap för att genomföra HR analyser och endast 7 % anser att deras organisation ”har en stark förmåga inom HR data analyser idag”. Samtidigt rankades behovet av analyser på topp 3 listan över de mest brådskande trenderna. Vidare står att läsa att HR går mot utvecklingen till att bli en mer data driven funktion som skiftar fokus från att rapportera enklare rapporter som stöd i arbetet till mer strategiska talangbeslut såsom förutspående av medarbetarnas prestation och utförande av mer avancerad personalplanering. Företag och organisationer som på ett framgångsrikt sätt levererar analyser och Big data kommer att positionera sig och prestera bättre än sina konkurrenter när det kommer till att exekvera sina talangstrategier.

Många är överens om att IT-området kommer att bli allt viktigare för att öka effektiviteten inom Talent Management. Vi kan inte längre enbart lyssna till magkänslan och använda knapphändiga resurser och verktyg för att hantera det viktigaste som driver verksamhetens framgång. Teknik och möjligheter finns, har vi råd att inte ta nästa kliv?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation ställa om för att möta framtiden?

Att framtidssäkra din organisation för en snabbföränderlig värld kräver insikter och relevanta åtgärder. Vi på Stardust levererar analys och de skräddarsydda förflyttningar som behövs.

Läs mer om vårt erbjudande kring organisationsutveckling och framtidens organisationer och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”