Hur kan vi hjälpa till?

5 konkreta tips inför höstens Talangutveckling

av Henrik Martin

2014-08-11

Så är det äntligen dags att resa sig ur hängmattan igen efter en helt fantastisk sommar. Förhoppningsvis har du massor av lagrad energi för att ta tag i företagets Talangutveckling till hösten. Frågan är mer angelägen än någonsin.

Efter Almedalen kunde jag konstatera att det inte fanns ett enda seminarium som inte på något sätt kopplade till Talent Management, oavsett bransch eller ämne; tillväxten i Sverige hämmas av bristen på talang, för många svenska företag saknar strategier för långsiktig talangutveckling och kompetensförsörjning och bostadsbyggandet i storstäderna hämmas av bristen på handläggare på kommunerna. Men nu ska man börja rekrytera…
Och det kommer bara att bli värre för nu ha vi en konjunkturuppgång i sikte och kampen om rätt medarbetare kommer att hårdna. Vårt systerbolag Sense Talents har haft högtryck hela sommaren och en av deras kreativa kunder inom IT sektorn har hyrt in en searcher som nu ska dammsuga marknaden efter fler medarbetare. Rätt tänkt tycker vi.

Men hav förtröstan! Enligt en av världens ledande experter på området, och för övrigt med svenska gener, Anders K Ericsson, professor i psykologi vid Florida State University finns det inga belägg för att talang är något medfött. Tvärtom. Ericsson menar att framgång och topprestation i första hand är någonting som utvecklas genom en liten dos rätt gener och en större dos av motivation, individuellt engagemang, stöd och inte minst goda träningsmöjligheter. När det gäller det sistnämnda är det extra viktigt att kvaliteten på träningen som erbjuds är hög och att prestationen står i direkt relation till mängden träning. Översatt till hur du kan tänka på ditt företags Talangutveckling kommer här 5 konkreta råd.

  1. Tänk brett – Utgå från att alla har talang. Leta efter talang i hela organisationen och på många olika nivåer. Inget företag kommer att ha råd att bara satsa på en liten klick högpresterare. Lyft på stenarna och leta efter motiverade medarbetare med eget driv och nyfikenhet.
  2. Tänk utifrån och in- d.v.s. låt linjecheferna som jobbar nära marknaden identifiera de medarbetare som man bedömer har potential och talang. De brukar oftast ha rätt. Börja inte med en talangdefinition på personalavdelningen. Det är att tänka inifrån och ut och tar oftast alldeles för lång tid.
  3. Tänk träning. Utsätt motiverade medarbetare för olika typer av ”träningsprogram” dvs arbetsrotation, praktikplatser, projektarbeten, specialuppgifter, utbyte med kundföretag eller andra kreativa idéer. Tänk träning 70 % i befintliga rollen, 20 % internt och 10 % extern traditionell utbildning. Då blir fokus det rätta och kostnaderna lägre.
  4. Tänk rätt ledarskap. Rätt ledare med ett coachande och uppmuntrande förhållningssätt till medarbetarna kan vara skillnaden på ett framgångsrikt och ett medelmåttigt företag. Rätt ledarskap säkerställer att drivna medarbetare får de rätta träningsförutsättningarna att utvecklas till talanger.
  5. Tänk lönsamhet. De företag som är bäst på att tänka strategiskt när det gäller talangutveckling är de som blir framtidens vinnarföretag.

Vad satsar du på i höst?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest